Andriessenhuis


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Habion

Architect:

BDG Architecten, Almere

Hoofdaannemer:

Kormelink Bouw

Installatie adviseur:

Ontwerp- en Adviesbureau Mul

Bouwmanagement:

BOB Advies

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2005 - 2011

Omvang:

13900 m2 BVO

Locatie:

Borculo

Dit project betreft een verpleeg- en verzorgingscentrum met 60 extra murale woningen. De fraaie locatie aan de rand van de stad heeft een parkachtig karakter, dat wordt versterkt door een brede waterpartij.

BDG Architecten heeft zich de opgave gesteld om, ondanks het grote programma (zorgcentrum 6.600 m² en woningen ca. 7.300 m²), toch het karakter van het gebied te behouden. Namelijk een groen, ontspannen woongebied, waarbij zichtlijnen door het complex en een zorgvuldige parkachtige terreininrichting als de belangrijkste middelen zijn gebruikt.

Alle wooneenheden zijn in kleine, aparte volumes opgedeeld, zodat er enerzijds transparantie ontstaat, en anderzijds een losse, niet institutionele bebouwing, die goed aansluit bij de sfeer van het dorp.

Er is gekozen voor stapelbouw van kalkzandsteen wanden en breedplaatvloeren. Waar nodig zijn prefab betonelementen geplaatst ten behoeve van de stabiliteit. De fundering bestaat uit in het werk gestorte balken op mortelschroefpalen.

De vervangende nieuwbouw is gelegen in een binnenstedelijke omgeving. In verband met omringende bestaande bebouwing en bewoning is er speciale aandacht uitgegaan naar de paalsysteemkeuze om de overlast te beperken.