CREA Amsterdam/Diamantslijperij


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Universiteit van Amsterdam

Architect:

Joost Glissenaar, Amsterdam / Architecten van Mourik, Den Haag

Hoofdaannemer:

BK Bouw, Bussum

Installatie adviseur:

HE Adviseurs, Rotterdam

Bouwmanagement:

Royal Haskoning, Hoofddorp

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2009 - 2012

Omvang:

6000 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

De Oude diamantslijperij is getransformeerd tot een cultureel centrum van de Universiteit van Amsterdam. De oudste Joodse diamantslijperij van Amsterdam heeft een monumentale status. Het gebouw bestond uit acht bouwdelen. De zogenaamde voor- en achterfabriek zijn gerenoveerd (2650m2). Hierin bevinden zich café, kantoren, ateliers, workschop- en projectruimtes. De rest van het gebouw is vervangen door nieuwbouw (3350m2). De monumentale voorgevel is daarbij behouden gebleven. In de nieuwbouw zijn theaterzalen, muziek- en dansstudio's gesitueerd. Tevens bevinden zich er de publieksentree en foyers. Op de binnenplaats bevindt zich een gebouwhoge vide met loopbruggen en trappartijen.

De constructie van de nieuwbouw bestaat uit twee hoofdblokken, ieder opgebouwd in vijf bouwlagen. Geen kelder. Verdiepingsvloeren zijn opgebouwd uit voorgespannen kanaalplaatvloeren met gewapende druklaag. Lokaal zijn er ook breedplaatvloeren toegepast. De beganegrondvloer is in het werk gestort, de vloer fungeert tevens als nieuwe funderingsplaat voor de monumentale voorgevel. De verdiepingsvloeren zijn opgelegd op in het werk gestorte betonwanden. Aan de ruimtes zijn bijzondere eisen gesteld in verband met geluid en trillingen. Hiervoor zijn "doos-in-doos" constructies en zwevende betonvloeren toegepast. Tussen de hoofdblokken bevindt zich de vide met een industrieel karakter. De installaties zijn expliciet zichtbaar op een achtergrond van schoonbetonwanden.

Voor de renovatie van de voor- en achterfabriek is er volledig funderingsherstel toegepast met een gewapende betonplaat (ingekast in het dragend metselwerk). Grote doorbraken zijn gerealiseerd door middel van stalen portalen. Eén zijwand van de voorfabriek is zo ingrijpend doorbroken dat deze haar stabiliserende functie heeft verloren. In de nieuwe situatie wordt de voorfabriek hier gesteund door de nieuwbouw. In de achterfabriek zijn gietijzeren kolommen aanwezig. Deze zijn hergebruikt, waarbij enkele kolomkoppen zijn versterkt.