Haarlemmermeerlyceum


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Haarlemmermeerlyceum

Architect:

Rau en Partners

Hoofdaannemer:

Aan de Stegge

Bouwmanagement:

BBN Adviseurs

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2000 - 2004

Omvang:

10200 m2 BVO

Locatie:

Hoofddorp

Het Haarlemmermeerlyceum en Openbare bibliotheek Floriande betreft een geïntegreerde school, bibliotheek en plaats voor sociaal-culturele voorzieningen. Het gebouw omvat Montessori onderwijs met VWO, HAVO en VMBO, een openbare bibliotheek en twee sportzalen. De verschillende functies van het gebouw zijn met elkaar verbonden middels een langgerekte en  transparante gang en aula.

Het gebouw heeft een duurzaam karakter als gevolg van toepassing van betonkernactivering, warmtepompinstallatie, plafondeilanden, WKO, duurzame materialen en gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. De constructieve opbouw van de lokalen bestaat uit kalkzandsteen wanden i.c.m. breedplaatvloeren.

De twee sportzalen zijn gerealiseerd middels respectievelijk een staalconstructie en een staalconstructie i.c.m. voorgespannen TT-platen i.v.m. de fietsenstalling welke boven op één de sportzalen is gepositioneerd. Ten aanzien van de bibliotheek is er gekozen voor flexibele indelingsmogelijkheden en is er een kolommenstructuur toegepast i.c.m. in het werk gestorte vloeren om de vele rondingen te kunnen realiseren.