Hoog Lindoduin


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

ABT B.V. (Delft)

Constructie adviseur balkongevel:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Stichting Vestia

Architect:

Splinter Architecten B.V.

Hoofdaannemer:

BAM Wonen Zuidwest (Rotterdam)

Installatie adviseur:

Itho Daalderop / Elektro Groenewegen

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2017 - 2020

Locatie:

Scheveningen

Beeldmateriaal:

Luuk Kramer

Vakprijzen gewonnen:

Nationale Betonprijs 2021 in de Categorie Bestaande Bouw

Hoog Lindoduin in Scheveningen is een markant L-vormig woongebouw met 14 verdiepingen en 182 sociale galerijwoningen. In opdracht van woningcorporatie Vestia is het gebouw grootschalig vernieuwd waarbij het gebouw tot op het betoncasco is gestript om plaats te maken voor eenzelfde aantal woningen.

Een grote kwaliteitssprong is gemaakt op het gebied van duurzaamheid, woningplattegrond, wooncomfort, energiezuinigheid, geluidsisolatie, brandveiligheid en esthetische uitstraling. Het gebouw is gasloos. Elke woning heeft een individuele warmtepomp gekregen die is aangesloten op een bodembron voor warmte en koeling.                  

Alle consoles, balkons en galerijen van deze markante galerijflat moesten vervangen worden vanuit veiligheidsprincipe. Deze werkzaamheden zijn gecombineerd met een grootschalige renovatie van de woningen zelf. De galerijen en balkons zijn verbreed naar 1,50 meter en zijn voorzien van geïntegreerde opstaande betonnen borstwering van 50 cm hoog met daarboven een glazen hek. Daardoor wordt de galerij veiliger en prettiger ervaren en de uitstraling verbeterd.  

Een belangrijk aandachtspunt was de beperking van windhinder. Daartoe zijn de borstweringen op galerijen en balkons tot 1,20 meter gesloten. Er zijn glazen windschermen geplaatst bij het hoofdtrappenhuis waardoor de toegankelijkheid van de galerijen sterk is verbeterd. In de oude situatie was de hoofdentree nauwelijks zichtbaar. De nieuwe twee verdiepingshoge hoofdentree is representatief en beter zichtbaar.        

(bron: architectenweb.nl)

Ultra slanke consoles van de balkons/galerij
In nauwe samenwerking met Normteq heeft Pieters Bouwtechniek een oplossing bedacht voor de ultra slanke consoles van de balkons/galerij. Staal buiten de thermische schil was niet wenselijk vanwege het zeeklimaat in Scheveningen. Daarnaast was het de opgave een zo dun mogelijke constructie te verzinnen voor o.a. maximaal daglicht en vrije hoogte. Dat is uiteindelijk gelukt middels een vernuftige staalverbinding in de betonnen consoles die middels voorspanning tegen het bestaande betonnen casco is gespannen. Ook de moeren voor de voorspanning zijn nadien aangegoten, waardoor een duurzame knoop is gerealiseerd. Alleen dankzij de mooie samenwerking met alle partners (NormteqVestiaBAM WonenJan SplinterABT en HCI Betonindustrie B.V.) hebben we deze verbinding uiteindelijk goed kunnen realiseren.