Rabobank Groene Hart Noord


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Rabobank Groene Hart Noord

Architect:

Vrp architecten

Hoofdaannemer:

Vink Bouw Nieuwkoop

Installatie adviseur:

Innax

Bouwmanagement:

Alphaplan

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2009 - 2012

Omvang:

9500 m2 BVO

Locatie:

Roelofarendsveen

In het ontwerp voor de Rabobank is sterk de nadruk gelegd op een combinatie van het concept locatie, duurzaamheid en flexibiliteit. Het gebouw is onmiskenbaar een landmark aan de snelweg A4 en een poort naar de gemeente Kaag en Braassem. Het kantoorgedeelte is gericht op de snelweg, de publieke functies zijn dorpsgericht. De kantoren zijn georganiseerd rond een centraal atrium dat flexibel indeelbaar is en informele/spontane contacten tussen de verschillende gebruikers mogelijk maakt. De open centrale ruimte op de publieke verdiepingen fungeert tevens als lounge, ontvangst- en ontmoetingsruimte.

Het bankgebouw is voorzien van een tweede huid van aluminium profielen in de vorm van een netkous die oriëntatiegericht zoninstraling filtert. Hierbij zijn de Oost- en Westgevel meer gesloten en de Noordgevel juist open om zo maximaal te profiteren van diffuus licht.

Om het gewenste duurzaamheidniveau te halen zijn er verschillende maatregelen getroffen. Energie wordt opgewekt d.m.v. warmte- en koudeopslag in de bodem gecombineerd met warmtepompen. Op het hoge dak en op de rechthoekige onderbouw zijn zonnecellen geplaatst, zij dienen naast het opwekken van energie als zonnewering. In het kader van materiaalgebruik zijn de toegepaste vloeren zogenaamde Bubbledeck vloeren. Dat wil zeggen in de vloer zijn er zogenaamde BubbleDeck ballen gestort. Door gebruik van de ballen wordt er een lichtere constructie gemaakt, zonder dat dit ten koste gaat van de sterkte van het gebouw. De aluminiumpuien en de aluminium schil bestaan voor 95% uit gerecycled aluminium.