Reststoffen Energie Centrale


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Jorritsma Bouw, Bolsward

Architect:

Auke J. de Vries, Drachten

Hoofdaannemer:

Jorritsma Bouw, Bolsward

Installatie adviseur:

Cofely, Groningen

Bouwmanagement:

Sinke Projects

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2007 - 2010

Locatie:

Harlingen

De Reststoffen Energie Centrale (REC) te Harlingen bestaat uit: portiersloge met weegbruggen, oprit, ontvangsthal met werkplaatsen en magazijnen, afvalbunker, ketelhuis, rookgasreiniging, slakkenopslag en schoorsteen, bluswatervijvers met een bluspompengebouw, een leidingbrug met een lengte van 800m, een pompgebouw en een condensorgebouw.

De installatie bestaat uit één verbrandingslijn met een capaciteit van 230.000 ton afval per jaar. Dit afval wordt gestort in de bunker. De oprit bestaat uit prefab beton getordeerde 'wokkelplaten' op prefab liggers en kolommen. De ontvangsthal is opgebouwd uit een staalskelet met stalen gevel- en dakbeplating op prefab beton kolommen, verzwaarde stroken en breedplaatvloer, geschikt voor verkeersklasse 45. Ketelhuis en rookgasreiniging bestaan uit een staalconstructie met stalen dak- en gevelbeplating. De beganegrondvloer is in het werk gestort op poeren en balken, liftschacht en noodtrappenhuis in het werk gestort met een glijbekisting. Het servicegebouw bestaat uit een staalskelet met breedplaatvloeren en een kern van prefab beton wanden. De schoorsteen is een stalen pijp met een hoogte van 44m op een in het werk gestorte betonpoer.

Een belangrijk ontwerpaspect bij de dimensionering en berekening van de betonconstructie van de bunker wordt gevormd door het toelaatbare horizontale verplaatsingsverschil van de beide kraanbaanliggers op 33,7m boven het funderingsniveau ten gevolge van de horizontale belasting van het afval op de bunkerwanden, de horizontale kraanbelastingen en de windbelasting. Om vastlopen c.q. ontsporen van de kranen te voorkomen diende dit verplaatsingsverschil beperkt te worden tot maximaal 30mm. Voor de berekening van de betonconstructie van de afvalbunker is gebruikgemaakt van het softwareprogramma SCIA Engineer. Met een 3D-model zijn de paalbelastingen, de interne krachten en de vervormingen berekend.