B30 Den Haag


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Facilicom (Rijks Vastgoed Bedrijf)

Architect:

KAAN Architecten & architect renovatie: Braaksma en Roos architectenbureau

Hoofdaannemer:

Breijer Bouw BV

Installatie adviseur:

Breijer Bouw BV

Bouwmanagement:

Breijer Bouw BV

Bouwfysica:

Deerns

Coördinerend adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2012 - 2017

Oorspronkelijk bouwjaar:

1917

Omvang:

21000 m2 BVO

Locatie:

Den Haag

B30 is een bestaand gebouw uit 1917 dat is ontworpen als ministerie voor economische zaken (toen ministerie van landbouw, nijverheid en handel). Het gebouw heeft altijd als ministerie gefunctioneerd. Middels een grootschalige verbouwing is het gebouw aangepast aan haar nieuwe functie als het kenniscentrum van de overheid.

B30 is dé denktank van de overheid. Een plek waar medewerkers van de planbureaus en het College Bescherming Persoonsgegevens kennis uitwisselen, ideeën ontwikkelen en toonaangevend beleidswetenschappelijk onderzoek doen. Een werkomgeving voor kritische geesten die met een onafhankelijke blik naar de overheid, de economie, de samenleving en de leefomgeving kijken.

Het oorspronkelijke gebouw is ontworpen door architect Knuttel en is opgebouwd uit metselwerk wanden en betonnen vloeren. Het souterrain bestaat uit een betonvloer met betonwanden tot boven de grondwaterstand. Het gebouw heeft vijf verdiepingen en is gefundeerd op staal. In 1990 is het gebouw gerenoveerd en zijn 2 zijuitbouwen en een dakopbouw van 3 verdiepingen toegevoegd. De uitbreidingen worden verwijderd en deels vervangen door nieuwe op- en aanbouwen.

Uitgangspunt was het oorspronkelijke ontwerp van Knuttel in ere te herstellen en de nieuwbouw te ontwerpen als een flexibel indeelbaar gebouw. Na de verbouwing heeft het gebouw een bruto vloeroppervlak van ca. 21.000 m2.

Facilicom maakte onderstaande beeldpresentatie over het Rijksmonument.