Buitenring Parkstad Limburg (BPL)


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Provincie Limburg

Architect:

ipv Delft

Hoofdaannemer:

Bouwcombinatie BPL (Besix, Boskalis en Rasenberg)

Coördinerend adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2011 - 2019

Locatie:

Parkstad Limburg

Beeldmateriaal:

ipv Delft en Provincie Limburg

De Buitenring Parkstad Limburg (BPL) is een nieuw aan te leggen autoweg die de bereikbaarheid van de regio Parkstad sterk verbetert. De ringweg heeft een totale lengte van 26 km en ontsluit de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken en Schinnen.

In opdracht van de Bouwcombinatie BPL ontwerpt, tekent en berekent Pieters Bouwtechniek samen met ipv Delft de infrastructurele kunstwerken van dit omvangrijke project. Dit zijn de bruggen, viaducten, tunnels en een ecoduct die het ongelijkvloers kruisen van autoverkeer, voetgangers, fietsers en fauna mogelijk maken.

In 2011 is gestart met het ontwerp van de kunstwerken. Vanaf 2014 worden de kunstwerken gefaseerd uitgevoerd en opgeleverd. Alle 39 kunstwerken zijn gereed in 2019.

Hoewel geen kunstwerk gelijk is zijn er duidelijke overeenkomsten tussen de in vormfamilies ingedeelde kunstwerken. Zo bestaat de constructie van de brugdekken uit prefab liggers (volstort en railbalkliggers) die via een natte knoop opgelegd worden op de ovale middenpijlers. De natte knoop is een in het werk gestorte strook die een doorgaand dek mogelijk maakt zonder verhoogde pijlerbalk. Herkenbare randelementen en hekwerken verzorgen het stoere uiterlijk van de kunstwerken.

Pieters Bouwtechniek verzorgt de technische uitwerking van de kunstwerken in VO (constructief ontwerp van kunstwerken en geluidsschermen) tot en met UO (detailengineering van de funderingen en wapening).

Onderstaande film geeft het project mooi weer.

In onderstaande video zie je alle kunstwerken vanuit de lucht, van de rotonde Avantis tot de Aansluiting Nuth.