Winkelpand PC Hooftstraat


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Erven A.E. Spijer, Amstelveen

Architect:

Rappange en Partners, Amsterdam

Hoofdaannemer:

Bouwbedrijf Jan Vet, Wormerveer

Bouwfysica:

M+P, Aalsmeer

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2014 - 2015

Omvang:

213 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

Pieters / R&P / Google Streetview

Een bestaand winkelpand gevestigd op de PC Hooftstraat 126 heeft een ware gedaantewisseling ondergaan. De gehele begane grond is vrij gemaakt van dragende kolommen en wanden en er is een nieuwe 3,5 meter diepe kelder gerealiseerd over de gehele diepte van het pand, inclusief de uitbouw aan de achterzijde. Hiervoor  is er  eerst een bestaande kleinere kelder verwijderd.

Een tussen draagmuur zorgde voor de ondersteuning van de bovenliggende woningen. Om dit op te vangen is op de eerste verdieping een overdrachtsconstructie gemaakt van een aantal stalen dwarsbalken. Ook is er aandacht besteed aan het behouden van zoveel mogelijk vrije hoogte. Om deze ingreep te kunnen realiseren is een uitvoerig stappenplan geschreven.

Voor de realisatie van de kelder zijn permanente damwanden gebruikt. Om het oppervlak van deze ruimte  te maximaliseren is de bestaande permanente damwand van het belendende pand ‘hergebruikt’ voor de bouwfase. De openingen tussen nieuwe en bestaande damwand zijn in het werk afgedicht.

Om een maximale etalage te creëren, is het eerste deel van de verdiepingsvloer opgetild (bij de uitwerking van de overdrachtsconstructie) waardoor de winkelpui tot boven het niveau van de eerste verdiepingsvloer gemaakt is.. Deze operatie is gecombineerd met plaatsen van een nieuw stalen stabiliteitsportaal in de voorgevel.