Amstellofts


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Ontwikkelingscollectief

Architect:

Studio PROTOTYPE

Hoofdaannemer:

Bouwbedrijf Van den Hengel BV

Installatie adviseur:

ABT

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2015 - 2019

Omvang:

2500 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

Jeroen Musch

Het nieuwe Amstelkwartier in Amsterdam is verworden tot een levendige stadswijk. De basis van de ontwikkeling van de wijk is tot stand gekomen midden in de financiële crisis. Commerciële vastgoedprojecten liepen spaak, waarbij er vanuit de gemeente Amsterdam ruimte werd gegund aan particuliere initiatieven. Verschillende zelfbouw kavels werden uitgegeven aan de Welnastraat, drie particulieren zagen kans om niet alleen een huis te bouwen voor henzelf maar ook voor hun toekomstige buren en vormden tezamen een vastgoedcollectief. Drie zelfbouwkavels werden samengevoegd tot een gezamenlijk bouwproject.

De woningen zijn aan de zonzijde ruimtelijk verbonden d.m.v. een vide. Een centrale kern zorgt voor een open leefomgeving, waarbinnen verschillende indelingsprincipes mogelijk zijn. De kern is zo klein mogelijk gehouden, doordat de trappenhuizen volledig buiten het gebouw zijn geschoven en onderdeel zijn van de balkons aan de tuinzijde. De buiten de gevel geplaatste trappenhuizen zorgen voor een meer open leefruimte.

De structuur wordt opengebroken ter plekke van de plint en kroon, waar het gebouw zich opent naar de straat en het uitzicht. In de betonnen gevel zijn grote hoge vensters gecreëerd, welke uitgaan van de maximale glasmaat van 5.40 m. 

De betonnen gevelstructuur heeft verschillende oppervlaktebehandelingen meegekregen, zoals een oppervlak met een grove structuur voor de gevelpenanten aan de voorzijde. De penanten zijn gestort in een traditionele planken bekisting. De betonnen kaders welke dieper zijn gedetailleerd, zijn voorzien van een fijne structuur, op deze wijze wordt een subtiel textuurverschil gecreëerd tussen fijn & grof binnen de betonnen materialisatie (bron: www.studioprototype.nl).

Constructie
De constructie van de appartementen is opgebouwd uit gietbouw wanden en breedplaatvloeren. Bijzonder aan deze vloeren zijn de grote vides in de woningen waardoor grote uitkragingen ontstaan.

Detaillering oplegging balken en prefab trappen
Aan de achtergevel zijn uitkragende stalen balkons aangebracht. Deze balkons zijn middels speciaal daarvoor gemaakte stalen oplegschoenen opgelegd op de vloerrand. Naast de afdracht van de belastingen is ook rekening gehouden met temperatuureffecten en de invloed van de vloer. De prefab trappen zijn eveneens opgelegd op een stalen schoen om ruimte te sparen in de bouwkundige afwerking.

Prefab gevels en trappen
Om de prefab trappen - die zijn toegepast aan de achterzijde van het gebouw - te maken, moest de leverancier van het prefab (Westo) een waar kunststukje uithalen. Deze prefab trappen zijn gemaakt met een dubbele steek. In de prefab gevelelementen zijn de verbindingen weggewerkt, wat een speciale bouwvolgorde en bijbehorende detaillering noodzakelijk maakte.