De Warren


Betrokken partijen

Opdrachtgever:

Wooncooperatie De Warren

Architect:

Natrufied Architecture

Hoofdaannemer:

ToekomstGroep

Installatie adviseur:

Duurzaam aan de Zaan en Kodi

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2018 - 2023

Omvang:

2600 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

Exterieur: Pieters Bouwtechniek | Interieur: John Marshall Photography

Vakprijzen gewonnen:

Amsterdamse Architectuur Prijs 2023

De Warren is een project met 36 energiepositieve, houten, sociale- en middeldure huurwoningen die in eigen beheer verhuurd wordt aan de leden van de wooncoöperatie. 

De Warren is 3 jaar geleden samen met haar architect Natrufied Architecture en de 50 leden van de gemeenschap aan de slag gegaan om een duurzaam en sociaal gebouw te ontwerpen. Dit ontwerp is in bouwteam uitgewerkt in samenwerking met duurzaam bouwadvies van Eco+Bouw, installatieadvies van Duurzaam aan de Zaan en Kodi, de constructeur van Pieters Bouwtechniek en aannemer ToekomstGroep. Samen zijn ze gekomen tot een uitvoeringsgereed ontwerp. 

De Warren is uiterst duurzaam gebouwd: met hybride houten draagconstructie, een grote groene gevel, energiepositief en 30 procent van het gebouw is ingericht voor gedeelde functies en ruimtes.

Begin 2021 gingen de eerste energieheipalen de grond in. Het gebouw is na voltooiing in gemeenschappelijk eigendom van de wooncoöperatie zelf en de leden doen zelf het beheer. De Warren realiseerde zo samen met haar partners eeuwigdurende sociale- en middeldure huur in een zeer duurzaam gebouw op Centrumeiland in Amsterdam.

(Bron: Wooncoöperatie De Warren)

Het Houtblad publiceerde een mooi artikel over het project: Houten konijnenhol, zelfbouw wooncoöperatie De Warren.