Rudolf Steiner College


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland

Architect:

Atelier Pro

Brandtechnisch adviseur:

MoBius consult

Installatie adviseur:

MoBius consult

Bouwmanagement:

BOA advies

Bouwfysica:

MoBius consult

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2016 - 2022

Oorspronkelijk bouwjaar:

1960

Omvang:

9570 m2 BVO

Locatie:

Haarlem

Beeldmateriaal:

Ronald Tilleman

In Schalkwijk in Haarlem zijn de Rudolf Steiner School en het Rudolf Steiner College gevestigd. De School had behoefte aan nieuwe huisvesting, het College aan uitbreiding. De twee bestaande schoolgebouwen uit 1907, die aan de langszijde tegenover elkaar liggen, met een braakliggend terrein ertussen, zijn in oude glorie hersteld. Kenmerkend aan beide gebouwen zijn de hoge plafonds, de ruime klaslokalen en veel lichtinval.

Beide gebouwen zijn met elkaar verbonden dmv van een tussen gedeelte; de ‘connector’. Hierdoor is het mogelijk voor beide scholen een grote zaal delen.

School
Voor de school is een belangrijk uitgangspunt om de structuur van het bestaande gebouw zo optimaal mogelijk te gebruiken. Aanpassingen zijn namelijk lastig en duur. Wel moet de school niet alleen maar uit gangen bestaan; de school moet een hart krijgen. 

College  
Het College krijgt een compacte opzet in drie lagen. Centraal in het gebouw komen de twee grote ruimten: de grote zaal en de gymzaal. Deze hebben ongeveer dezelfde afmetingen en worden gestapeld. De rest van het programma vouwt zich hier om heen. Aan de westzijde trapt het gebouw af naar het plein. Hierdoor wordt het strenge orthogonale karakter verzacht en ontstaan ook bijzondere dakterrassen. 

Constructie
De constructie van het college bestaat uit een staalconstructie met kanaalplaten. De kanaalplaten worden opgelegd op hoedliggers. Dit systeem zorgt voor maximale vrije hoogte. Er worden dragende betonnen gevels toegepast, welke de kanaalplaten dragen.

De kern van het gebouw bestaat uit een betonnen wand, die tevens de stabiliteit verzorgt. In de kern wordt de gymzaal boven de theaterzaal geplaatst. Hier moeten de nodige constructieve voorzieningen voor worden getroffen om de gymzaal trillingsarm en de onderliggende theaterzaal zonder ondersteuning van de tussenkolommen te laten functioneren.

De bestaande 1 laagse school, bestaat uit een prefab betonnen casco, met kalkzandsteen wanden. Hier wordt gekozen om de constructie zoveel mogelijk te behouden om dure ingrepen te vermijden.

De connector welke beide schoolgebouwen verbindt, bestaat uit een lichte staalconstructie met kanaalplaten.