Transformatie stationsgebouw Delft


Betrokken partijen

Opdrachtgever:

Open Development

Architect:

Braaksma en Roos Architecten

Hoofdaannemer:

Duprie

Installatie adviseur:

Feniks

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2016 - 2018

Omvang:

2400 m2 BVO

Locatie:

Delft

Beeldmateriaal:

Arjen Veldt en Pieters Bouwtechniek

Het oude stationsgebouw van Delft ligt in het hart van de grootschalige gebiedsontwikkeling van de Spoorzone. Voorheen was het een levendig transfergebied en dé toegang tot het stadscentrum via het spoor -  inmiddels ligt het gebouw er al twee jaar verlaten bij. Maar daar komt nu verandering in. In samenwerking met nieuwe eigenaar Open Development maakte Braaksma & Roos Architectenbureau het ontwerp voor de transformatie van het stationsgebouw tot een bruisende horeca-hotspot.

In de oorspronkelijke opzet vormde het stationsgebouw een schakel tussen het voorplein en het perron. De voorgevel kende drie toegangen, terwijl de gevel aan de perronzijde 13 verschillende toegangen kende - vanuit de wachtruimten in de noordelijke vleugel, maar ook vanuit de verschillende dienstruimten in de zuidelijke vleugel. Door in het nieuwe ontwerp alle oorspronkelijke doorgangen opnieuw te openen naar de serre en het terras, wordt de relatie tussen de binnenruimten en het nieuwe park versterkt. Om de beleving van het oorspronkelijke perron te versterken, wordt de serre uitgevoerd met markante stalen spanten en een transparante gevel.

Door het gereedkomen van het nieuwe station in Delft is het mogelijk het oude monumentale station (1885) een nieuwe functie te geven.

De begane grond van het oude stations gebouw wordt een (Italiaans) restaurant en de eerste en tweede verdieping krijgen een kantoorfunctie. Op de plek waar vroeger perron 1 was komt een nieuwe overkapping en een serre-achtig terras, welke onderdeel is van het restaurant.

Zowel op de begane grond als de verdiepingen waren vele doorbraken benodigd om open lichte ruimtes te creëren.

Constructie
Het voormalig stationsgebouw is een rijksmonument dat met uitzondering van het noordpaviljoen volledig op staal gefundeerd is. Op zeer korte afstand van het monumentale pand zijn en worden er veel grote bouwprojecten gerealiseerd. Aan de stadszijde is het stationsplein gerealiseerd, met daaronder een ondergrondse fietsenkelder en de met diepwanden uitgevoerde tunnelbuizen van het nieuwe ondergrondse spoor. Deze ondergrondse constructies liggen op ca. 5 meter van het station. Aan de noordzijde is op ca. 10 meter afstand het nieuwe, deels ondergrondse station / stadskantoor gerealiseerd. Aan de westzijde, de voormalige perronzijde, is op ca 4 meter een tweede grote ondergrondse fietsenkelder gebouwd. 

Aan de zuidzijde loopt bijna direct langs het station een ondergrondse fietsentunnel die beide fietsenstallingen verbind. Direct naast deze fietsentunnel wordt momenteel het Antoni gebouwd, ook een project van Pieters. Vanwege al deze bouwactiviteiten wordt het station continue gemonitord op trillingen en zettingen.

Aan de voormalige spoorzijde van het stationsgebouw wordt een serre gerealiseerd met een bijzondere staalconstructie, die de uitstraling heeft van de vroegere perronoverkapping. Deze serre aanbouw is onderheid met inwendig geheide stalen buispalen. De funderingspalen onder de gevel van de serre staan bijna direct naast de damwand van de naastgelegen ondergrondse fietsenkelder. De vloer van de nieuwe serre moet na gereedkomen vloeiend overgaan in het boven de fietsenkelder aangelegde nieuwe parkplein.

Zowel op de begane grond als op de 1e verdieping is het stationsgebouw voor een groot deel opengewerkt. Hiervoor zijn de nodige staalportalen toegepast. Op de begane grond worden twee nieuwe entresolvloeren aangebracht. Een in het restaurant en een boven de keuken. Deze tussenvloeren zijn geconstrueerd met een staalconstructie.

Op de plek van het voormalige GWK kantoor, in het souterrain van het noordpaviljoen komt een ijsbar. In de noordgevel is hiervoor een grote sparing gemaakt waarin de toegang en de daglichttoetreding / etalageraam van deze ijsbar geplaatst worden. Ook hier was een groot staalportaal benodigd. 

De Architect publiceerde een artikel over het project.