Victas


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Centrum Maliebaan

Architect:

JDdV architecten

Hoofdaannemer:

Jurriens

Installatie adviseur:

Ingenieursburo Linssen

Bouwmanagement:

Plan Projectpartners; BOB Bouwmanagement

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2001 - 2012

Omvang:

7200 m2 BVO

Locatie:

Utrecht

In de binnenstad van Utrecht, op het voormalig terrein van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, heeft JDdV architecten een nieuw onderkomen ontworpen voor Victas. Een organisatie die hulp en advies geeft bij alle vormen van verslaving. De nieuwbouw bestaat uit 80 cliëntenkamers, een zorg- en behandelcluster, een cluster voor ondersteunende taken en ambulante functies en voorzieningen.

Aan de ABC-straat bevindt zich de lange, horizontale gevelwand die het grote volume niet verbloemt, maar door het gekozen materiaalgebruik aansluiting vindt bij de kleinere schaal van de omgeving. Achter de gevel is een aantal vrijstaande bouwdelen te vinden waartussen beschutte kleine binnenhoven liggen. Er is een geraffineerd spel van zichtlijnen tussen deze binnenhoven en het omsluitende bouwblok van de binnenstad gecreëerd.

Het project bestaat uit acht losse gebouwen die samen op een grote parkeerkelder zijn geplaatst. De kelderbak en bovenbouw zijn van beton in het werk gestort. De plaatsing van de kolommen van de parkeerkelder is  gebaseerd op de parkeervakkenen rijroutes. Omdat de boven gelegen bouwdelen verschillende functies hebben met een daarbij behorend eigen stramien is het niet mogelijk om de kolommenstructuur op elkaar af te stemmen. De belastingen uit de bovenbouw worden door het kelderdek gedragen naar de kolommen van de onderbouw.

Op één na zijn alle gebouwdelen van beton opgetrokken, met dragende wanden en vloeren. Het  overige deel heeft een staalskelet van kolommen en liggers die betonnen vloeren dragen en deels een houten kap. De stabiliteit wordt verzorgd  door knopen en wandschijven.