Wellant College Westplas


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Wellant College Houten

Architect:

Broekbakema

Hoofdaannemer:

Lokhorst

Installatie adviseur:

Triplan

Bouwmanagement:

Movares Rotterdam

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2008 - 2012

Omvang:

1000 m2 BVO

Locatie:

Aalsmeer

Beeldmateriaal:

Hans Diepenhorst

Het bestaande gebouw van de Westplas Mavo in Aalsmeer is een éénlaags schoolgebouw in een typisch jaren ’60 architectuur, bestaande uit twee vleugels met aan één zijde een gang met daarachter lokalen. Door Broekbakema is een ontwerp gemaakt voor de uitbreiding van ruim 1000m2 en de modernisering van de school. Pieters Bouwtechniek heeft in de ontwerpfase een aantal studies gedaan voor het constructief ontwerp en heeft uiteindelijk het plan constructief uitgewerkt. De bestaande gangzone aan de straatzijde van het gebouw is bij de (te kleine) bestaande lesruimten getrokken. Aan de achterzijde, de zijde van het schoolplein, is een nieuwe verkeerszone gecreëerd waardoor de nieuwe en de oude lesruimten worden ontsloten. De nieuwe lesruimten liggen aan de achterzijde van de school en hebben uitzicht op het schoolplein.

In het bestaande gebouw zijn een aantal doorbraken gemaakt. Voor de nieuwbouw is een constructie ontworpen die los staat van het bestaande gebouw. Doordat bij de nieuwe paalfundering afstand gehouden moest worden tot de bestaande bebouwing is de fundering op domp uitgevoerd. Op de fundering zijn kalkzandsteen wanden geplaatst die het dak ondersteunen. Het dak is een breedplaatvloer die uitkraagt over de gangzone, zodat ook uit het dak geen belasting afgedragen wordt aan het bestaande gebouw. Daar waar de gangzone het breedst is zijn houtskeletbouw daklichten geplaatst tussen de breedplaat dakvloer en het bestaande gebouw. Deze zorgen voor toetreding van daglicht in de verkeerszone, maar ook voor een gewichtsbesparing in het dak.