Crematorium Heimolen


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Intercommunale Westlede; Lochristi - België

Architect:

Claus en Kaan Architecten

Hoofdaannemer:

Roegiers, Kruibeke – België

Installatie adviseur:

Bureau Bouwtechniek, Antwerpen - België

Bouwmanagement:

Bureau Bouwtechniek, Antwerpen - België

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2004 - 2008

Omvang:

3187 m2 BVO

Locatie:

Sint-Niklaas, België

Beeldmateriaal:

Christian Richters (1e foto) en Pieters Bouwtechniek

Vakprijzen gewonnen:

Betonprijs 2009 in de Categorie Beton en Samenleving

Het project bestaat een ontvangstgebouw, met onder andere een auditorium en een crematorium (ovengebouw) op de bestaande begraafplaats. Uit praktische en milieutechnische overwegingen is de huisvesting van ceremonie en crematie op de begraafplaats zo ver mogelijk van elkaar gescheiden.

Het dak van het ontvangstgebouw is 92x48 meter groot. Een zelfde maat is aangehouden voor de betonnen voetplaat van het crematoriumgebouw. Om het beeld van een oven en een schoorsteen te vermijden en een breder gebaar te maken is het gebouw over de hele breedte negen meter hoog. De wanden van het ontvangstgebouw zijn gemetseld in een lichte steen tot een hoogte van zes meter. In het dakpakket is een staalconstructie van vakwerken verwerkt met grote overspanningen en uitkragingen. Een dakvlak van 28x28 meter vormt de entree van het gebouw en wordt gedragen door twee geprefabriceerde betonnen zuilen waarlangs het hemelwater zichtbaar wordt afgevoerd. De gevels en binnenwanden zijn opgetrokken uit witte geprefabriceerde betonelementen, dragend en stabiliserend, die zowel aan de buiten- als de binnenzijde zichtbaar zijn als schoonwerk, ‘architectonisch’, beton. Het gebouw is ogenschijnlijk opgebouwd uit solide blokken van 1 x 1 x 1 meter. De schijnvoegen die het patroon van de blokken vormen zijn niet te onderscheiden van de echte tussen de gevelelementen waaruit het gebouw daadwerkelijk is opgebouwd en die een economische en constructieve maat hebben van maximaal 2 x 9 meter.

Bij het ontwerp van delingen, dilataties en stabiliteit is rekening gehouden met temperatuursinvloeden op de ongeïsoleerde constructie. De prefab elementen zijn zodanig gesteund door de dakconstructie dat uitzetting en krimp geen zichtbare scheurvorming tot gevolg heeft. De witte elementen zijn gestort met behulp van kunstmallen, zorgvuldig ontkist en vervolgens egaal geëtst.