Apple Store


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Coltavast

Architect:

Dam en Partners

Hoofdaannemer:

Burgland Bouw

Installatie adviseur:

Becks

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2010 - 2013

Omvang:

1300 m2 BVO

Locatie:

Haarlem

In het centrum van Haarlem is de tweede Apple Store van Nederland geopend. Hiervoor was een grootschalige verbouwing van het monumentale pand noodzakelijk. Boven de winkel zijn twee appartementen gevestigd.

De hypermoderne winkel vereist een herkenbare oude gevel, brede vrije entree en binnen in het pand een hoge en kolomvrije ruimte, die vervolgens vrij indeelbaar is. Om volledig vrij te overspannen, zijn grote stalen liggers (tot HEB700 profielen) geplaatst met hierop een lichte staalplaat-betonvloer. Om aan de eis te voldoen om in de breedte van het pand een vrije afstand tussen de kolommen van 12,5m te creëren zijn twee portalen niet momentvast uitgevoerd maar als ligger op pendelkolommen. De kolommen konden hierdoor slanker gedimensioneerd. De ligger is wel zwaarder geworden. Om een kolomvrije winkelruimte en entree te creëren is een passende constructie ontworpen. Direct achter de gevel is een portaal geplaatst om de belasting van de gevel te dragen. Met veel precisie is het gelukt om het portaal met behulp van vijzels op spanning te brengen en zo scheurvorming in de gevel te voorkomen. De torsie die door de excentrische belasting ontstaat wordt opgenomen door momentvaste koppelingen naar het tweede portaal. De gevel wordt door de nieuwe constructie gedragen.

De planning was zeer ambitieus opgesteld, hierbij kwamen nog onvoorziene zaken als asbest, vondsten met archeologische waarde en de verwerking van ingemeten bestaande delen. Het bovenstaande zorgde er voor dat de planning nog meer onder druk kwam waarop Pieters  actief bij de uitvoering is betrokken. Tijdens de uitvoering is de constructie daar waar nodig aangepast op de ingemeten bestaande delen. Verder heeft Pieters  het stempelplan voor het monumentale voorhuis gemaakt en heeft voor de begeleiding en coördinatie gezorgd tijdens het succesvol vijzelen van de oude gevel. Het scheurvrij houden van de gevel en de betrokken aanpak heeft er voor gezorgd dat de bouw zeer voorspoedig is verlopen.