Atlasgebouw WUR


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Universiteit Wageningen en Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek

Architect:

Rafael Vinoly Architects, New York

Hoofdaannemer:

Visser & Smit Bouw BV

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2003 - 2006

Omvang:

10500 m2 BVO

Locatie:

Wageningen

Beeldmateriaal:

Carel Kramer | Pieters Bouwtechniek

Vakprijzen gewonnen:

Constructeursprijs 2007 (Oeuvreprijs van de Betonvereniging)

Het Atlasgebouw voor de Wageningen Universiteit & Research van Vinõly architecten en OZP, is uitgevoerd met een dragende prefab betonnen kruisvormige buitengevel. Het gebouw bestaat uit acht bouwlagen met in het midden een atrium. De laboratoria zijn geconcentreerd in één bouwlaag. In het atrium van het gebouw zijn vier schuine stalen loopbruggen toegepast.

Het gebouw van 44 x 44 m2 heeft een externe dragende prefab betonnen gevel. Deze bestaat uit achtvormige elementen, die horizontaal op elkaar zijn geplaatst (hol en dol). Er zijn stalen trekstangen toegepast om de vervormingen te beperken. De krachtswerking verloopt via de schuine drukdiagonalen.

De prefabgevel is tot stand gekomen in overleg met architect die een continu raster rondom het gebouw wilde maken. Pieters heeft daar een aantal alternatieven voor bedacht. Bij de verdere detaillering en uitwerking is uitvoerig overleg geweest met de prefab fabrikant. Op deze wijze is een eenvoudig uit te voeren skelet ontstaan met repeterende prefabelementen. De prefabelementen zijn grotendeels gelijkvormig gemaakt in verband met het raster en de bouwsnelheid.