Aquon


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Aquon

Architect:

Vakwerk architecten

Brandtechnisch adviseur:

Arcadis

Installatie adviseur:

Arcadis

Bouwmanagement:

Vakwerk architecten

Bouwfysica:

Arcadis

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2021 - 2024

Omvang:

7200 m2 BVO

Locatie:

Houten

Beeldmateriaal:

Impressies: Vakwerk architecten

Het project betreft de realisatie van een nieuw onderzoekslaboratorium aan de Oude Hoon te Houten. Het gebouw bestaat een éénlaags laboratoriumgebouw met in het hart een tweelaags kantoor & ontmoetingsruimte. Het totale bruto vloeroppervlak bedraagt ca. 7200 m2 bruto vloeroppervlak. Het laboratoriumdeel zal worden opgetrokken in prefab beton met geïntegreerde stalen liggers. De ontmoetingsruimte wordt opgetrokken in houtbouw.

De nieuwe, centraal gelegen huisvesting zal er een zijn voor een professionele en ambitieuze organisatie welke gericht is op samenwerking. Een gebouw dat representeert waar AQUON als organisatie voor staat en waar het trots op is.

In het ontwerp van de laboratoria wordt een prefab betonnen casco gerealiseerd. Bij de werkplekken is rekening gehouden met het feit dat er extensief gebruik wordt gemaakt van microscopen. Dat betekent dat de trillingshinder als gevolg van interne verkeersbewegingen dient te worden vermeden. In het voortraject is een quickscan uitgevoerd door DGMR waarin dit aan de orde is geweest. Hoewel het gewicht van de begane grondvloer / cq. gebouw enigszins beperkt is, is door het gebruik maken van korte vloeroverspanningen, robuuste balken en een regelmatig palenpatroon een zeer stijve begane grondvloer gerealiseerd.

Door gebruik te maken van prefab beton, kan bij de samenstelling van het beton rekening gehouden worden met een agressief milieu / zure omgevingseigenschappen. De stalen liggers die de verdiepingsvloer dragen, zorgen voor een min of meer vlakke constructie waardoor kruisingen met leidingen tot minimale interferentie leiden. De stalen liggers worden bekleed met brandwerende beplating en hebben derhalve geen direct contact met de zure omgeving.

Ten opzichte van het VO is er in het DO voor gekozen om op een aantal plekken wanden aan te wijzen als stabiliteitswand. Deze posities zijn dusdanig gekozen opdat niet verwacht wordt dat deze in geval van herindeling conflicteren. Met de inzet van stabiliteitswanden zijn de kolommen iets slanker geworden

Bij het ontwerp van de dakvloer is rekening gehouden met het eventueel toevoegen van éénlaagse lichtgewicht volumes die de daktuin plaatselijk kunnen vervangen. Doordat het tuinpakket plaatselijk wordt vervangen, compenseert dit grotendeels de gewichtstoename (gewicht bouwvolume + nuttige belasting kantoorfunctie). De investering is derhalve marginaal.

Het dak is uitgevoerd zonder de inzet van een druklaag. Daarmee is het mogelijk om de kanaalplaat op een duurzame manier te demonteren wanneer het gebouw het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Uitzonderingen hierop zijn de technische ruimtes. Om de installaties te ondersteunen, wordt hier wel een druklaag ingezet. De technische ruimtes zelf zijn ontworpen in lichte stalen doosconstructies.

In het ontwerp van de houtconstructie wordt gekozen voor gelamineerde kolommen en balken. De vloeren worden uitgevoerd in Lignatur vloerelementen. Dit zijn holle samengestelde houten vloerplaten (qua vorm vergelijkbaar met een kanaalplaat) waarin perforaties in het plafond in combinatie met geluidsabsorberende vulling in de plaat een akoestisch welbehagen creëren. Klein leidingwerk zoals data en elektra kunnen in de vloer worden verwerkt en met de geïntegreerde kabelgoot nagenoeg onzichtbaar worden gemodificeerd.

De grotere (lucht)kanalen worden in toegewezen zones onder de vloer gehangen. Omdat hier een verlaagd plafond wordt voorzien, wordt voor de vloer een eenvoudigere houten systeem ingezet zonder esthetische eisen.

Aan de bovenzijde van de vloer wordt een zwevende dekvloer toegepast. Hoewel het bouw er geen geluidwerende eisen worden gesteld, geeft een zekere massa aan de vloer ook een kwalitatief hoogwaardiger gevoel. De afmetingen van de houtconstructie zijn zodanig gekozen opdat de laagste resonantiefrequenties vrij hoog liggen en de vloer stijf aanvoelt. De houtmaten zorgen er tevens voor dat in geval van brandveiligheid er een overmaat aanwezig is om een vluchtduur van 30 minuten te garanderen zonder dat daarbij het mooi karakter van zichtbare houtconstructies verloren gaat.

Functioneel, verbindend en duurzaam
AQUON heeft een hoge ambitie om zowel een waanzinnig efficiënte “machine” te maken om de monsterstromen optimaal te maken, en tegelijkertijd een hele fijne werkomgeving om de werkprocessen voor de werknemers maximaal te faciliteren. Dit is gerealiseerd door een gebouw te ontwerpen dat is voorzien van een logische positionering van gebieden en functies, en dat tegelijk zorgt voor enerzijds een optimale monsterstroom en anderzijds interactie en verbinding stimuleert.