Zuidblok fase 2 t/m 5


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Woonstichting De Key, Amsterdam

Architect:

Arons en Gelauff Architecten, Amsterdam

Installatie adviseur:

Wolf+Dikken Adviseurs, Wateringen

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2016 - 2019

Omvang:

19000 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

Arons en Gelauff

Tussen de Vlaardingenlaan, Maassluisstraat, Overschiestraat en Voorburgstraat te Amsterdam realiseert  Woonstichting de Key de komende jaren een groot aantal (starters)woningen en studentenwoningen. Zuidblok fase 2 t/m 5 ligt direct tegen het reeds in uitvoering zijnde fase 1. Het project bestaat uit :

  • 130 studentenwoningen ( 125 van ca . 21 m² en 5 van ca. 42 m²)
  • 227 starterswoningen (41 van ca. 35 m², 146 van ca. 45 m², 30 van ca. 55 m² en 10 ‘friends’-kamers)
  • 30 parkeerplaatsen in een half verdiepte parkeergarage
  • 480 stallingplaatsen voor fietsen

Het casco van het appartementengebouw wordt zoveel mogelijk opgetrokken in beton met repeterende beukmaten. Om een snelle bouwtijd te realiseren is getracht zoveel mogelijk woningen te ontwerpen met een tunnelbouw systematiek. Deze systematiek is voornamelijk economisch bij veel gelijke woningafmetingen binnen het gehele plan en voldoende bouwlagen. In dit project is het mogelijk om twee tunnelafmetingen toe te passen, te weten: 4,80 m en 7,50 m (beukmaat). Een bijkomend voordeel met deze wijze is dat het bouwteam onder redelijk geconditioneerde omstandigheden in hoog tempo kan bouwen .

Op de begane grond en eerste verdieping zijn er op diverse plaatsen in het ontwerp afwijkingen in de vorm van een open structuur met kolommen of bijvoorbeeld hogere verdiepingen als gevolg van de half verdiepte parkeergarage. Alleen op deze specifieke plaatsen wordt afgeweken van de tunnelbouw.

Een half verdiepte parkeergarage, met een vloerniveau van ca. 1.30m onder het begane grond niveau, maakt onderdeel uit van bouwdeel 3A. Doordat deze garage half in het gebouw steekt, is de eerste verdieping van dit bouwdeel uitgevoerd als split-level met één hoog verdiepingsdeel boven de parkeergarage.

De garage wordt uitgevoerd met een in het werk gestorte vloer en wanden en prefab betonkolommen t.b.v. de opvang van de bovenliggende betonwanden en dek.