Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) Marknesse


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

NLR

Architect:

INBO

Hoofdaannemer:

Friso

Bouwkundig adviseur:

INBO

Installatie adviseur:

Valstar - Simonis

Bouwmanagement:

RHDHV

Bouwfysica:

RHDHV

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2011 - 2017

Omvang:

19000 m2 BVO

Locatie:

Marknesse

Beeldmateriaal:

NLR en INBO

Het project omvat nieuwbouw ten behoeve van een testfaciliteit voor het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Het gebouw bestaat uit 7 aan elkaar geschakelde testhallen, diverse onderzoeksruimten en een viertal 3-laagse kantoren. Het geheel heeft een omvang van ca. 19.000 m. 

De constructie van de bovenbouw bestaat uit geschoorde stalen portalen, waarvan de bovenregel gekromd is. Hierdoor ontstaan tongewelven met een breedte van 21,6 meter. Aan de kolommen zijn kraanbanen opgenomen. Omdat gewelven bij sneeuw en windbelastingen in breedte veranderen en daardoor onbruikbaar zouden zijn voor de kranen, zijn er trekstangen opgenomen onder de toog. De trekstangen zijn zodanig op spanning gebracht opdat deze niet onder druk komen te staan ten tijde van opwaarts gerichte windbelastingen. 

De constructie van de onderbouw bestaat uit een zware betonvloer op palen gefundeerd. Op deze plaat kunnen heftrucks rijden, maar ook buigproeven voor vliegtuigvleugels. Bij dergelijke vloeren dient gerekend te worden op wel 5 ton / m. In andere hallen zijn weer hele specifieke ruimtes ingericht zoals een windtunnel of trillingvrije opstellingen voor microscopen in laboratoria.