Stepstone (Kenniskwartier kavel 2D)


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

De Key

Architect:

LEVS architecten

Hoofdaannemer:

VORM Bouw

Installatie adviseur:

Toorenburg

Bouwfysica:

Buro Bouwfysica

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2020 - 2023

Omvang:

12700 m2 BVO

Beeldmateriaal:

Ontwerp: LEVS architecten, Amsterdam

In het hart van Kenniskwartier Zuidas in Amsterdam is door LEVS architecten een ontwerp gemaakt voor woningcorporatie De Key van 216 sociale huurwoningen voor starters tot 28 jaar. Een combinatie wat een primeur voor de Zuidas is. Bewoners kunnen elkaar ontmoeten in de dubbelhoge gemeenschappelijke ruimte beneden en sporten op het dak. De alzijdige toren met rondom balkons speelt subtiel met de klassieke opbouw van plint, onderbouw, bovenbouw en kroon. Een samenhangend geheel dat toch nooit eentonig wordt.

Aan de straat verbindt een dubbelhoge doorgang de voorzijde met de binnentuin, via een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte voor bewoners. De gedeelde ruimte is een bijzondere toevoeging. Bewoners kunnen er vrij gebruik van maken om elkaar te ontmoeten, bijeenkomsten te organiseren of om te werken.

Op het dakterras kan gesport worden, met spectaculair uitzicht door de hoge glazen puien eromheen. De gevel eindigt hier aan de voorzijde in een meer formele, rechte kroon, terwijl deze aan de achterzijde juist trapsgewijs en versprongen afloopt om een zachtere overgang naar het binnenterrein te maken.

Constructie
De constructie is zo opgezet dat deze bijna volledig getunneld zou kunnen worden doordat er een repeterende beukmaat van 5,90 m is ontworpen. De stabiliteit in de dwarsrichting wordt verzorgd door 2 betonnen dwarswanden, die samen met de woningscheidende wanden 2x een H-profiel vormen. Omdat de 80 meter hoge toren slechts een plot heeft van 24m x 23m, is er een 2 meter dikke funderingsplaat toegepast om met name in dwarsrichting voldoende stijfheid uit de fundering te kunnen halen.

Aannemer VORM Bouw heeft ervoor gekozen om de hoofddraagconstructie en gevels vanaf de 2e verdieping volledig in prefab uit te voeren. Balkons worden hierbij later gemonteerd m.b.v. Normteq Pluggin verankeringen.