Nederlandse Ambassade


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Architect:

Claus en Kaan Architecten

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

1999 - 2004

Omvang:

4820 m2 BVO

Locatie:

Maputo, Mozambique

Het ambassadegebouw heeft een L-vormig volume. De binnentuin en het hoge houten hekwerk vullen de gebouwvorm aan tot een rechthoek van 56 bij 42 meter. Het gebouw heeft drie bouwlagen, waarvan de onderste laag, de parkeergarage, half verdiept ligt. De voorzieningen zijn aan de noordzijde, de zonbelaste gevel op het zuidelijk halfrond, achter een gevel met smalle glasstroken geplaatst tussen ‘gesloten’ betonwanden. De zuidzijde is juist heel transparant. De gevel en de tussenwanden van de kantoorruimtes zijn hier van glas.

Het ontwerpen van een gebouw in een onbekende omgeving is een uitdaging. Uitgangspunten volgend uit bijvoorbeeld de temperatuur, het stof en de korte hevige regenval verschillen van de Nederlandse situatie.

Hoewel in eerste instantie de lokale condities als beperking overkomen, volgden uit de nieuwe omstandigheden juist inventieve oplossingen met beschikbare materialen en uitvoeringsmogelijkheden. De draagconstructie van het gebouw bestaat uit in het werk gestort beton. De uitvoering van bewerkelijke betondetails was op de bouwplaats door goed kistwerk prima mogelijk. De façade van 8 meter bestaande uit holle kolommen van schoon beton met daartussen glasplaten, zou geprefabriceerd worden indien het een Europees project betrof. In Maputo is deze gevel in situ gebouwd op een uitkragende betonvloer.

Veel constructieonderdelen zijn uitgevoerd als zichtwerk. De zijgevels bestaan uit massieve betonwanden (zonder spouw) waarin de bekisting van horizontale houten latten het uiterlijk bepaalt van de gevel. In het ontwerp is rekening gehouden met de vervormingen ten gevolge van temperatuursverschillen. De dilataties in de betonconstructie zijn geïntegreerd in het gevelontwerp. De draagconstructie is de buitengevel!