IGMA Transportbrug


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

IGMA Bulkterminal

Architect:

Pieters Projectbureau

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2009 - 2011

Locatie:

Amsterdam

IGMA bulk terminal in Amsterdam is een internationaal opererend overslagbedrijf. Onderdeel van het bedrijfsproces is een transportbrug welke de loskade en de opslagsilo’s met elkaar in verbinding stelt. 

Begin 2009 heeft IGMA Pieters Bouwtechniek Amsterdam bij het project betrokken om de verouderde en onderhoudsgevoelige bestaande brug in zijn geheel te vervangen door een nieuwe. Pieters Bouwtechniek Amsterdam heeft hiertoe het constructieve ontwerp uitgewerkt. Tevens zijn in het 3D-tekenmodel de bestaande situatie en bouwkundige onderdelen, zoals de transportbanden, leidingkokers en spui-openingen verwerkt ten behoeve van de maatvoering.

De nieuwe brug heeft dezelfde locatie als de bestaande brug en maakt gebruik van de bestaande landhoofd constructie. Naast de functie van goederentransport vervult de brug ook de functie van loopbrug voor personeel. De brug bevindt zich op een hoogte ca. 9,5m boven de waterlijn en heeft een vrije overspanning van 53m, met een hoogte van 6,1m en breedte van 6,6m. 

Voor het bedrijfsproces van de terminal is de brugconstructie van groot belang. Beperking van stilstand van het proces is derhalve essentieel. Om de stilstand tot een minimum te beperken is besloten de bestaande brug niet in delen maar als één geheel te verwijderen. Ook de nieuwe brug is als één geheel aangeleverd. In nauw overleg met IGMA, hijsbedrijf MAMMOET en Pieters Bouwtechniek Amsterdam zijn hijsplannen opgesteld. Hierin zijn de hijspunten aan de bruggen, de benodigde hulpconstructies en de manoeuvreerruimten tussen de bestaande landhoofden en silo’s vastgelegd. Het 3D tekenmodel is bij het uitzetten en voorbereiden van deze activiteiten van grote waarde gebleken. Uiteindelijk is gekozen voor de inzet van twee pontonkranen. In de week voorafgaand aan de hijswerkzaamheden is de oorspronkelijke brug ontmanteld. Op 20 september is die brug verwijderd en daags daarna is de nieuwe brug weer ingehangen.