Baskeweg


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Woningstichting Den Helder

Architect:

Kokon

Hoofdaannemer:

Aannemingsbedrijf A.Tuin, Den Helder

Leverancier prefab constructie:

Bruil / Hi-Con

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2018 - 2023

Locatie:

Den Helder

Beeldmateriaal:

Kokon

Twee gedateerde galerijflats met 154 woningen aan de Baskeweg in Den Helder worden volledig vernieuwd met 3D-geprinte betonelementen. Met bijna 1200 geprinte elementen, variërend van 2 tot 12 m2, worden de gebouwen van grijs en saai beton omgetoverd naar een uniek en modern geheel. Producent Bruil heeft speciaal voor het project een nieuwe, innovatieve betonprintfabriek neergezet in Veenendaal.

Kokon heeft een ontwerp gemaakt waarbij de uiterst gedateerde jaren ’70-flats de uitstraling van moderne, hoogwaardige nieuwbouw krijgen. Prachtige gebouwen die met gemak nóg 50 jaar mee kunnen, een zeer aanzienlijke levensduurverlenging. Bewoners krijgen tegelijkertijd grotere buitenruimtes en hun woning wordt verduurzaamd.

De wijze waarop dit gebeurt, is een enorme sprong voorwaarts ten opzichte van eerdere transformaties. Naast de technische verduurzaming speelt de esthetische waarde van een gebouw namelijk een niet te onderschatten rol: een mooi gebouw is per definitie duurzaam, omdat het gekoesterd wordt, niet in het minst door haar bewoners.

De gevel is verdeeld in een plint, een middenstuk en een kroon. De dubbelhoge plint is uitgevoerd als colonnade, die een overdekte route creëert naar de parkeerplaats. Eén van de wensen van de bewoners betreft vergroting van de balkons, dit wordt bereikt door van elke woning het balkon uit te laten kragen. In het middenstuk worden op organische wijze de uitkragende balustrades van de vergrote balkons gekoppeld. In het gevelbeeld verspringen de gekoppelde balkons per woonlaag, hetgeen de gevel een dynamische uitstraling geeft. De bollende balkonbalustrades hebben een dubbelgekromde vorm en de balkonhekken gaan hierin mee. De balkongevel wordt via de kopgevel verbonden aan de galerijgevel. De kroonlijst is als beëindiging van het gebouw ontworpen en volgt de vormentaal van de plint en de balkongevel. De golvende vorm gaat over in een verticale kolomstructuur.

Om deze opmerkelijke metamorfose te realiseren, zijn onder andere 125 unieke geveldelen ontworpen. Het produceren van zoveel verschillende gevelelementen zou normaliter economisch niet haalbaar zijn, maar door de gekozen productiemethode, kunnen individuele geveldelen worden geproduceerd met het gemak en tegen de kosten van serieproductie.

Hoofdconstructeur is Rijnders & de Groot. Pieters Bouwtechniek is verantwoordelijk voor de hoofddraagconstructie. Movares is verantwoordelijk voor de verankering van de geprinte elementen.

Bruil prefab en Hi-Con zijn de leveranciers van de prefab elementen en ultra hoge sterkte balkons.

Renovum is verantwoordelijk voor de engineering en de levering en montage van de 2D- en 3D- elementen.

(Bron: Bruil en Kokon)