Radix WUR


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Architect:

DP6 Architectuurcentrale, Delft

Hoofdaannemer:

Heijmans Bouw Arnhem BV

Installatie adviseur:

Schreuder Groep, Apeldoorn

Bouwmanagement:

ABT Bouwmanagement, Velp

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2003 - 2009

Omvang:

22000 m2 BVO

Locatie:

Wageningen

Beeldmateriaal:

Rob Hoekstra

Het doel was een flexibel en transparant gebouw te ontwerpen dat past in de Wageningse traditie van karakteristieke universiteitsgebouwen. Het gebouw biedt plaats aan circa 600 werkplekken, verdeeld over de laboratoria, kantoorkamers en open leergebieden. In totaal zijn 34 laboratoriumruimten gerealiseerd met daartussen de zogenaamde tussenkamers voor het voorbereiden van de onderzoeken en een 20-tal apparatuurkamers.

Er zijn zo min mogelijk dragende of vaste wanden geplaatst die de inrichting en/of het gebruik van het gebouw dicteren. Het constructief ontwerp bestaat uit vlakke plaatvloeren, gedragen door kolommen en gestabiliseerd door vier kernen. Het grid waarin de kolommen zijn geplaatst is 7,20m. De kolommen hebben de vorm van een plantenstengel. Op vier plaatsen zijn betonkernen geplaatst die de stabiliteit van het gebouw verzorgen. De stabiliteitskernen bevatten onder meer de sanitaire ruimten, de stijgpunten (trappen en liften) en de schachten. De bruto verdiepingshoogte is 3.740mm. De constructieve opzet is eenvoudig; vlakke vloeren worden gedragen door paddestoelkolommen in een vast grid. De betonnen vloeren zijn voorzien van betonkernactivering en voorzieningen voor de akoestiek.

Daglicht komt door de glazen gevels en de patio’s in het gebouw. Verschillende routes leiden op meerdere niveaus door en langs deze patio’s, waardoor een ruimtelijk geheel ontstaat van werkplekken. Het klimaat wordt geregeld vanuit de gevels. In het ontwikkelde geveldetail wordt de luchttoevoer geklimatiseerd en is de zon- en lichtwering opgenomen. De eenvoudige gevelopzet van glas en houten stijlen, wisselt met de seizoenen door de variërende behoefte aan zon- en lichtwering.