Sluiseiland


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Architect:

Rijnboutt, Heren 5 architecten

Hoofdaannemer:

Smit's Bouwbedrijf B.V.

Installatie adviseur:

Witteveen + Bos

Bouwfysica:

Witteveen + Bos

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2017 - 2020

Locatie:

Vianen

Beeldmateriaal:

Heren 5 Architecten B.V. BNA

Sluiseiland in Vianen krijgt een nieuwe bestemming als woongebied. Dicht tegen de historische binnenstad van Vianen aan, met zicht op de Lek en omgeven door groen. Dit stukje nieuwe stad vraagt om een bijzondere en kwalitatieve invulling die van toegevoegde waarde is op de bestaande stad. Eén die bovendien Vianen op de kaart zet én die past in het lokale DNA.

Het is een bijzondere bouwlocatie. Deze ligt op een landtong tussen de passantenhaven van Vianen en de sluizen van het Merwedekanaal. Tevens moet rekening gehouden worden met te handhaven bomen langs de randen van de kavel en diverse datakabels die onder de bouwlocatie door lopen. 

Het plan is geïnspireerd door het sluizencomplex en de vaarroute die langs de historische binnenstad loopt. Middels een zichtlijn over het hele tracé en een terrasvormige route, ontstaan bijzondere plekken en paden die een vitale verbinding vormen tussen de oude en de nieuwe stad. Het nieuwe Sluiseiland behoudt de kenmerkende lange bomenrijen, creëert nieuwe vergezichten en biedt straks de mogelijkheid voor recreatieve activiteiten. De fysieke verbindingen markeren het oeroude Hollandse vernuft en de sociale verbindingen tonen de lokale betrokkenheid en gemeenschap, beide juist zo kenmerkend voor Vianen.

In het plan worden verschillende deelmilieus gecreëerd die inspelen op deze behoeften: enerzijds gestapelde woningen, met ruime buitenruimtes, veel geborgenheid en volop mogelijkheid tot ontmoeting in gemeenschappelijke (openbare) ruimtes. Anderzijds parkachtige (heren)huizen met fraai zicht op de omgeving, spelende kinderen en ruime tuinen. In totaal omvat het project circa 56 appartementen en 128 grondgebonden woningen, verdeeld over 7 blokken waarvan 5 met parkeerkelder. Beide typen zijn voorzien van voldoende aan de woning gekoppelde parkeerruimte, zijn duurzaam ontworpen, kwalitatief afgewerkt en zo gepositioneerd dat de kwaliteiten van de omgeving (zoals zonlicht en uitzicht op water en groen) ten volste ervaren kunnen worden. Ook omvat het plan een ontmoetingsruimte en een horecavoorziening in combinatie met havenfaciliteiten van kleinschalige sanitaire voorzieningen (douche/toilet), welke ook in te zetten is voor camperplekken. Hiernaast biedt het plan de mogelijkheid om een deel van deze woningen tot realisatie te brengen in collectief particulier opdrachtgeverschap.