Christelijke Agrarische Hogeschool


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Aeres Groep, Ede

Architect:

BDG Architecten, Zwolle

Installatie adviseur:

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs; Huygen Installatie Adviseurs, Zwolle

Bouwmanagement:

ABT, Velp

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2009 - 2014

Omvang:

8500 m2 BVO

Locatie:

Dronten

Het ontwerp voor de nieuw te bouwen agrarische hogeschool te Dronten is gebaseerd op een bijzonder energetisch en architectonisch concept.

Het ontwerp refereert middels de vorm aan de kassen uit de agrarische industrie. Het gebouw neemt een prominente plek in op de campus, die zich in de komende jaren zal ontwikkelen tot een hoogwaardige omgeving waar leren, werken en wonen samenkomen.

Het feitelijke programma is op een efficiënte en compacte wijze georganiseerd. Door dit ontwerp onder een glazen stolp te plaatsen wordt er ruimte met een tussenklimaat gecreëerd. Deze ruimte, die gedurende een groot deel van het jaar als verblijfsruimte te gebruiken is, wordt als het ware toegevoegd aan het programma en levert een grote overmaat op. Bovendien kunnen door de glazen kas het energiegebruik en de onderhoudskosten van het gebouw aanzienlijk teruggebracht worden.

Vanaf het begin is duidelijk dat de constructie een wezenlijk onderdeel van het architectonisch ontwerp is. De kas wordt een staalconstructie. Het schoolgebouw staat in de kas en er worden hoge eisen gesteld aan het binnenklimaat in de kas. Door betonkernactivering van de vloeren van de school gaan deze vloeren meewerken aan optimalisatie van het binnenklimaat. De stramienen liggen hart-op-hart 7,8m, het totale gebouw heeft een oppervlak van ca. 3772m2.

De stabiliteit van de kas wordt gewaarborgd door stalen windverbanden in de gevels én door windverbanden vast te maken aan de betonconstructie van de school. Met name het dak van de staalconstructie wordt zodanig aangepast dat het uit te voeren is door kassenbouwers. Ook de afstemming met de installaties verdient de nodige aandacht.

De opbouw van de constructie is, van onder naar boven, als volgt te omschrijven: de betonnen funderingsbalken worden in het werk gestort. Voor de kas een staalconstructie met glas, door slim en goed te construeren zijn relatief slanke gevelkolommen toegepast. Voor de school geldt dat de begane grondvloer in kanaalplaatvloeren wordt uitgevoerd. Betonkolommen ondersteunen (puntvormig) de verdiepingsvloeren, uitgevoerd in zogenaamde bollenvloeren. De gevels van de school worden uitgevoerd in houtskeletbouwwanden.