Louis Bouwmeesterschool / Slootermeerschool


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

HEVO

Architect:

Louis Bouwmeester:Rienks architecten | Architect Slootermeerschool: Rowin Petersma / NAP architecten

Hoofdaannemer:

Aannemersbedrijf J.M. Putter

Installatie adviseur:

Klictet

Bouwmanagement:

HEVO

Bouwfysica:

Peutz

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2016 - 2018

Oorspronkelijk bouwjaar:

1954

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

Rienks Architecten

De Louis Bouwmeesterschool en Slootermeerschool zijn gehuisvest in een zogenaamde H-school. Dit type schoolgebouw is een naoorlogs type openbaar lagere schoolgebouw dat in Amsterdam-West tot het zogenaamde standaardtype behoort.

In totaal zijn er in de wijken Bos en Lommer, Slotermeer, Geuzenveld en Slotervaart tussen 1954 en 1960 tien van deze standaard schoolgebouwen gebouwd door de Amsterdamse Dienst der Publieke Werken. De scholen zijn gebouwd met rood baksteen en hebben een schuin dak. Het schoolgebouw wordt H-School genoemd doordat zij in de oorsprong de plattegrond van de letter “ H”  hebben. Het linker gedeelte van de school bestond uit een gebouw van twee verdiepingen met in totaal 12 lokalen waarvan 6 op de begane grond en 6 op de eerste verdieping. Het rechter gedeelte bestond uit een gebouw van één verdieping en aan het einde anderhalve verdieping. Hierin bevonden zich van voor tot achter het gymnastiek lokaal, de aula met toneel en een aantal speciale lokalen voor bijvoorbeeld handvaardigheid, muziek of tekenen. Beide gebouwen werden verbonden door een tweetal glazen gangen. Zowel aan de voorzijde als de achterzijde bevindt zich een schoolplein omgeven met een hekwerk.

Slootermeerschool
Pieters Bouwtechniek is constructeur voor het project, de vernieuwbouw van de Slootermeerschool in Amsterdam Nieuw West.

De H-school, gebouwd in de jaren 50, zal worden verbouwd om functioneel en installatietechnisch weer up-to-date te worden. De school krijgt een veelkleurige leeromgeving met naast groepsruimtes ook verschillende verwerkings-ruimtes. Verder zal de gymzaal worden vergroot. 

1. Onderwijsvleugel – Boven de sparingen in de bestaande dragende metselwerk wanden zullen stalen liggers als lateien worden gebruikt. Deze liggers zullen de bestaande stalen vloerdragende liggers en de aanwezige steenachtige vloeren in de tussenruimtes opvangen. De stalen liggers zullen brandwerend bekleed worden.
2. Ruimte naast stookruimte – In de vloer boven kelder, stookruimte en berging, zal een extra sparing worden aangebracht om de berging direct begaanbaar te maken. De betonnen vloer zal middels stalen liggers en een enkele stalen kolom worden opgevangen.
3. Vloer kleedruimtes – Deze houten vloer zal omhoog worden gebracht. De vloerbalken zullen op de stalen liggers geplaatst worden, om zo extra vrije ruimte onder de vloer te creëren. De afmetingen van de houten balken blijven gehandhaafd. In de stalen liggers zullen een aantal extra voorzieningen aangebracht moeten worden om de gewijzigde situatie op te kunnen vangen. De vloer zal tevens richting de aula worden uitgebreid om ruimte te kunnen bieden aan de benodigde installaties en de ruimte voor de kleedlokalen.
4. Vergroting gymzaal – De gymzaal zal met één travee worden uitgebreid. Deze uitbreiding zal middels een lichte staalconstructie worden gerealiseerd. De staalconstructie en de extra vloer zullen op palen komen te staan.
5. Uitbouwtjes in aanbouw – Aan de verdiepingsvloer van de uitbreiding uit 2012 zullen op 2 plaatsen extra werkplekken worden gemaakt door een lichte staalconstructie met houten balklaag en beschot aan de vloer te hangen.

Louis Bouwmeesterschool
Het voorliggende renovatieplan voor de Louis Bouwmeesterschool is gebaseerd op een aantal heldere keuzes. Zo is ervoor gekozen de oorspronkelijke transparante verbindingsgangen zoveel mogelijk in ere te herstellen. Vanaf de buitenkant zie je straks weer kinderen, leerkrachten en ouders lopen. In deze opzet wordt de oorspronkelijke patio gebruikt als overdekt leerplein en als leslokaal voor nieuwkomers. Groot voordeel van deze oplossing is dat er geen ‘doorgaand verkeer’ over de leerpleinen gaat. Een nieuwe trap zorgt ervoor dat ook de leerlingen die boven moeten zijn geen storende factor meer zijn op de leerpleinen. Op de verdieping zijn vier nieuwe lokalen bedacht met een centraal leerplein. Ook dit plein is vrij van ‘doorgaand verkeer’ . De verdieping ligt iets terug ten opzichte van de begane grond. Hiermee wordt het nieuw toegevoegde volume optisch wat verkleind. In het bijgaande voorstel worden de leslokalen qua afmeting weer in ere hersteld zoals het oorspronkelijk de bedoeling is geweest.