Onderwijsboulevard MBO Utrecht


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

MBO Utrecht

Architect:

Ector Hoogstad Architecten

Hoofdaannemer:

Dura Vermeer

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2019 - 2022

Omvang:

21600 m2 BVO

MBO Utrecht heeft een moderne, eigentijdse huisvesting gerealiseerd door renovatie en nieuwbouw te combineren. Het project omvatte drie bestaande gebouwen met een oppervlakte van ongeveer 16.000 m2, elk met hun eigen architectuur en bouwdelen uit verschillende decennia, aangevuld met nieuwbouw om aan de ruimtebehoefte te voldoen.

De gebouwen zijn samengevoegd tot één stedelijke campus, waarbij een semi-openbare binnenstraat van 200 meter de gebouwdelen met elkaar en met de omgeving verbindt. Om aan te sluiten op het karakter van de omgeving zijn delen gedemonteerd en vervangen, waarbij de fundering en constructie zoveel mogelijk zijn hergebruikt. Ondanks deze aanpassingen ontstaat er door het verbindende dak, de houten gevels van de nieuwe bouwdelen en de uniforme inrichting van de binnenstraat toch één karaktervolle compositie.

In de renovatie van het MBO Utrecht zijn de bestaande gebouwen grotendeels gehandhaafd en gerenoveerd (ca. 16.000 m2). Daarnaast is het complex aangevuld met nieuwbouwdelen. De bestaande gebouwen zijn samengevoegd door een tussenliggend atrium te creëren dat de gebouwen aaneenschakelt.

Pieters Bouwtechniek heeft de constructie van zowel de bestaande als nieuwe bouwdelen ontworpen en uitgewerkt. Voor de bestaande panden is de kwaliteit en draagkracht geanalyseerd en zijn aanpassingen aan de constructie berekend.