De Driebouwmeesters: U3


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

De Dageraad/De Alliantie

Architect:

Venhoeven CS

Hoofdaannemer:

Waal Bouw

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2000 - 2006

Omvang:

15727 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

In het kader van stedelijke vernieuwing in na-oorlogse uitbreidingswijken is ervoor gekozen om in dit deel van de wijk Geuzenveld de aanwezige bebouwing te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De bebouwing in de omgeving wordt gekenmerkt door een combinatie van grondgebonden eengezinswoningen, meerlaagse appartementengebouwen omgeven door groenvoorzieningen.

Het ontwerp van Venhoeven CS bestaat uit drie langgerekte onderkelderde bouwdelen, waarvan twee delen met elkaar in verbinding staan middels een halfverdiepte parkeergarage. In deze twee bouwdelen heeft een samenvoeging plaatsgevonden van zeslaagse appartementgedeelten op de koppen met daartussen een 10-tal eengezinswoningen. Het derde bouwdeel bestaat uit een 18-tal geschakelde drive-in woningen. Bijzondere aandacht is uitgegaan naar de tuininrichting tussen en rondom de bouwdelen, waarbij het dak van de parkeergarage is ingericht voor gemeenschappelijk gebruik door aanliggende gezinswoningen.

De hoofddraagconstructie van de appartementengebouwen bestaat uit een in het werk gestorte betonskeletten die stabiliteit ontlenen aan de woningscheidende wanden en aan prefab betonnen dwarswanden. De kelderwanden zijn vervaardigd uit een betonnen holle wandsysteem. Onderdoorgangen bestaan uit in het werk gestorte (zelfverdichtende) beton kolommen en betonnen prefabvloeren. Uitkragende gebouwdelen ter plaatse van de maisonettes zijn samengesteld uit een combinatie van stalen liggers en kolommen met prefab vloeren.

De trappenhuizen zijn uitgevoerd als gestapelde prefab betonconstructie. Galerijen en balkons bestaan uit prefab betonplaten opgelegd op verborgen stalen consoles. De geveldelen bestaan uit betonnen prefab elementen welke aan de buitenzijde zijn voorzien van glasplaten of uit houtskeletbouwelementen voorzien van gevelstucwerk.

De constructieve uitdagingen zijn vooral gelegen in de combinatie van de verschillende constructieve elementen en bouwmethodieken. In nauw overleg met Venhoeven CS is een constructie ontworpen welke volledig is afgestemd op en geïntegreerd is in de architectuur en derhalve het gewenste ambitieniveau optimaal tegemoet komt.