De Groene Smaragd


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Gemeente Delft; Kristal Projectontwikkeling; Woonbron Ontwikkelbedrijf

Architect:

Architectuurstudio Bötger Oudshoorn

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2007 - 2010

Omvang:

3000 m2 BVO

Locatie:

Delft

Het project omvat de nieuwbouw van een zorgcentrum. Het gebouw bestaat uit vier bouwlagen. Op de begane grond en eerste verdieping wordt het zorgcentrum geplaatst. Op de tweede en derde verdieping worden zorgwoningen gemaakt. In de vloeren komen enkele vides voor. Bovendien worden aan de vloerranden uitkragende constructies gemaakt voor groene stroken met beplanting. Om deze twee redenen ligt het toepassen van een betonvloer het meest voor de hand.

Gezien de grootte van de overspanningen zijn vloeren van minimaal 300 mm dik nodig. De vloeren worden bij de gevels gedragen door prefab betonwanden. In de middenzone worden de vloeren gedragen door prefab betonkolommen. 

De stabiliteit van het gebouw wordt verzorgd door prefab betonwanden naast de trapgaten en de gevels. Het gebouw is circa 40 x 28m groot, waardoor er geen dilataties nodig zijn. Het gebouw wordt gefundeerd op prefab betonpalen.