De Nederlandsche Bank


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

De Nederlandsche Bank

Architect:

Mecanoo

Hoofdaannemer:

Spie Worksphere

Brandtechnisch adviseur:

DGMR

Installatie adviseur:

Valstar Simonis

Bouwmanagement:

Laanbroek Schoeman

Bouwfysica:

DGMR

Adviseur geotechniek:

CRUX Engineering

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2018 - 2024

Omvang:

67500 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

Technisch Ontwerp. Renovatie De Nederlandsche Bank te Amsterdam. © DeNederlandscheBank. December 2020

Het DNB-gebouw is na ruim vijftig jaar toe aan een grondige renovatie. Het gebouw is technisch op en niet duurzaam. Het hoofdkantoor van DNB wordt een open, duurzaam en toekomstbestendig gebouw dat in verbinding staat met de maatschappij.

De renovatie is erop gericht om een toekomstbestendige huisvesting te realiseren: toegankelijk, flexibel te gebruiken, duurzaam, energiezuinig en passend bij een publiek-maatschappelijk instituut als DNB.

Open, duurzaam en toekomstbestendig
Het pand in het hartje van Amsterdam wordt gebruikt als kantoor van De Nederlandsche Bank. Het gebouw wordt tevens toegankelijk voor publiek en als kennis- en informatiecentrum verbonden met de stad Amsterdam en de Nederlandse samenleving. Daartoe worden voorzieningen als het bezoekerscentrum, tentoonstellingsruimten en mogelijkheden voor openbare bijeenkomsten in het gebouw opgenomen.  Het pand krijgt een eigentijdse en open uitstraling door de toepassing van veel glas.

Het gebouw wordt verduurzaamd en streeft naar BREEAM Outstanding en WELL Platinum, zodat het aan alle wettelijke eisen op het gebied van klimaat en duurzaamheid voldoet. Aan de vergroening van het pand dragen onder andere bij: het vervangen van de gebouwinstallaties door duurzame en moderne technieken die het gebruikscomfort verhogen, lokaal opgewekte energie van onder andere zonnepanelen, toepassing van innovatieve gevelconcepten die de kwaliteiten van het bestaande pand in ere houden en verbeteren. 

Omvangrijke renovatie
De grootschalige renovatie is behoorlijk omvangrijk. Door het verplaatsen van de goudvoorraad naar het nieuwe Cash Centrum in Zeist, kan het pand niet alleen meer opengesteld worden, maar is het bestaande bruto vloeroppervlak te groot geworden. Het bestaande ronde satellietgebouw, welke in 1990 is toegevoegd aan het gebouw uit 1968, is daarom volledig gedemonteerd. Dat is op zo’n wijze uitgevoerd dat deze in een later stadium op een andere plek in Amsterdam geremonteerd kan worden.

Naast dat de gevels van het hoofdkantoor volledig worden vernieuwd en er een nieuwe transparante ‘kroon’ op de 70 meter hoge toren wordt gerealiseerd, zijn de meeste ingrijpende transformaties aan het gebouw vanaf buiten aan het oog onttrokken. Enkele markante constructieve ingrepen betreffen onder meer het verwijderen van één van de kernen in de hoogbouw, het plaatsen van een 12 meter hoog atrium met open verbindingen in de westpatio tegen de hoogbouw en het doorsnijden en vrijmaken van de bestaande kluis terwijl hij ook wordt losgemaakt van de omliggende vloeren tot aan de kelder op -2 niveau. Met de verplaatsing van de entree naar de noordzijde, loop je straks via een loopbrug door deze kluis naar binnen. Daarnaast zijn er nog meer complexe ingrepen nodig om het ontwerp van Mecanoo mogelijk te kunnen maken.

Eind 2024 opent De Nederlandsche Bank aan het Frederiksplein in Amsterdam haar deuren voor het publiek.

De ronde toren, een van de twee torens van het hoofdkantoor, is gedemonteerd. DNB-president Klaas Knot legt uit:

De prefab-delen waaruit de ronde toren bestond, is milieuvriendelijk afgevoerd. Deze worden elders hergebruikt. Ook een deel van het beton wordt opnieuw gebruikt.

In onderstaande video is te zien hoe dat in zijn werk gaat en hoe de kade aan de Singelgracht een terras wordt.

(Bron video's: dnb.nl/over-ons/renovatie)