Hof van Nederland


Betrokken partijen

Opdrachtgever:

Gemeente Dordrecht

Architect:

Mecanoo architecten

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2007 - 2015

Omvang:

2339 m2 BVO

Locatie:

Dordrecht

Beeldmateriaal:

Mecanoo architecten

Het Hof van Nederland is een historische locatie van groot belang. Het was hier in 1572 dat de basis werd gelegd voor de onafhankelijke Nederlandse Republiek, voorloper van het huidige Koninkrijk der Nederlanden. In Dordrecht hebben vertegenwoordigers van alle Nederlandse steden de Eerste Vrije Statenvergadering gehouden. Deze geheime bijeenkomst was een daad van opstand tegen koning Filips II van Spanje.

Het complex ligt in het centrum van Dordrecht, en bestaat uit een aantal onderling verbonden gebouwen rond een plein. Vier toegangspoorten verbinden Het Hof in alle richtingen met de oude stad. Bij de restauratie van het nationale monument werd het gebouw zelf beschouwd als het belangrijkste museumstuk.  

Zorgvuldig ontworpen interventies zijn geïmplementeerd om het gebouw te transformeren in een gastvrij museum. Met visuals, geluid en objecten worden bezoekers getrokken in het verhaal van het begin van Nederland. 

De laatste grote restauratie vond plaats in 1969-1972. Voor de brand in 1512 stond op de locatie van het Hof, Het klooster der Augustijnen wat in 1293 is voltooid. Het Hof is benoemd tot Rijksmonument, een bijzonder gebouw met een lange geschiedenis.

Om het gebouw geschikt te maken als museum zijn er constructieve ingrepen en aanpassingen aan het gebouw uitgevoerd. Niet alle bestaande houten vloeren konden een museum belasting dragen. Pieters heeft hiervoor subtiele reversibele versterkingen en verstijvingen ontworpen. Om de routing in het museum optimaal te laten functioneren zijn constructieve doorbraken gemaakt in de dragende metselwerkwanden en zijn nieuwe trappen en een  lift toegevoegd. Omdat de nieuw te maken liftput in een zettingsgevoelige bestaande fundering op staal moest worden gemaakt zijn hiervoor verschillende constructieve scenario’s ontwikkeld en uitgewerkt. In overleg met de aannemer en de opdrachtgever is hieruit een keuze gemaakt.