Holland Particle Therapy Centre


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Aronsohn adviseurs

Opdrachtgever:

LUMC/TU-Delft/Erasmus MC

Architect:

de Jong Gortemaker Algra Architecten

Hoofdaannemer:

J.P. van Eesteren

Installatie adviseur:

Sweegers & de Bruijn

Bouwmanagement:

AT Osborne

Coördinerend adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2014 - 2017

Omvang:

8000 m2 BVO

Locatie:

Delft

Beeldmateriaal:

artist impressions: dJGA architecten

Het Holland Particle Therapy Centre (HollandPTC) staat naast de TU Delft en vlakbij de A13. Het compacte gebouw, ontworpen door dJGA architecten en ingenieurs, biedt ruimte aan zowel een optimale behandeling als aan onderzoeksprojecten. Het ontwerp combineert een patiëntvriendelijke omgeving, waarin daglicht en groen belangrijke rollen spelen, met de modernste apparatuur. Het ontwerp is tot stand gekomen na uitgebreide discussies met de toekomstige gebruikers van het gebouw, waaronder artsen en verpleegkundigen.

Het gebouw van drie bouwlagen bestaat uit een zogenaamd incourant en een courant deel. Het incourante deel bestaat uit een zware in het werk gestorte betonconstructie (bunker) met lokaal betonwanden van ca. 3m dik inclusief kelder waar stralingsbehandelingen zullen plaatsvinden. Het courante deel fungeert voornamelijk als laboratorium, kantoor, spreekkamers etc. en is vrij traditioneel opgebouwd uit betonnen systeemvloeren met een staalconstructie.

De goede samenwerking bij de realisatie van het Ol2 lab gebouw in Amsterdam heeft ertoe geleid dat J.P. van Eesteren ook voor dit project Pieters heeft gevraagd als coördinerend constructeur de bouw te begeleiden.