IKC Zeven Zeeën


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Stadsdeel Amsterdam Noord

Architect:

Moke Architecte

Installatie adviseur:

Merosch

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2013 - 2015

Omvang:

2000 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

Thijs Wolzak

IKC Zeven Zeeën is een basisschool in het hart van Amsterdam Noord, tussen de naoorlogse torenflats en laagbouw. De school is onderdeel van een herstructureringsopgave van de buurt. Het vormt een stedelijk accent tussen de woongebouwen en een schakel in een netwerk van buitenruimtes in de buurt.

Op IKC Zeven Zeeën wordt Daltononderwijs gegeven. Daltononderwijs wordt gekenmerkt door een grotere mate van zelfstandigheid van de scholieren. Het gebouw accommodeert dit door middel van een diversiteit van werkplekken, brede gangen en grote lokalen. De onder- en bovenbouw hebben elk hun eigen entree. De entree van de onderbouw is op de begane grond. De entree van de bovenbouw loopt via een flinke prefab betonnen buitentrap, die als tribune kan dienen voor het grote speelterrein. Onder de trap liggen secundaire functies, zoals de fietsenberging en de containerruimte.

Het gebouw is in zijn geheel opgebouwd uit prefab betonnen onderdelen. Prefab vloeren, wanden, kolommen, liggers, daken en gevelelementen vormen en samengesteld en samenwerkend constructief systeem. Alleen in deze volledige samenwerking kan de stabiliteit van het geheel als ook van de verschillende onderdelen gewaarborgd worden. De 5,5m hoge dragende gevel-elementen worden geschoord middels het schijfvormende dak, dat op zijn beurt lasten afdraagt op de stabiliteitswanden via buiging van diezelfde gevel-elementen. Schijfwerking van het dak is niet gerealiseerd middels een gewapende druklaag, dat wordt gewaarborgd middels een “trekband” waarvan de prefab elementen (liggers en wanden) zelf weer onderdeel zijn. De prefab liggers onder het dak, variërend in hoogte tot circa 2,0m, dragen af op de slanke kolommen in de gang. Om de kniklengte van dit over de hoogte samengestelde systeem te waarborgen zijn de ligger ingeklemd in het kanaalplaten dak.

Het IKC Zeven Zeeën is energieneutraal.  Het heeft een frisse schoolcertificaat klasse A. Sheddak zorgt voor prettige hoge ruimtes met noorderlicht en extra gebruiksruimte in de hoge delen.