Universitair Centrum Psychiatrie UMCG


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Universitair Medisch Centrum Groningen

Architect:

Atelier PRO

Installatie adviseur:

Valstar Simonis

Bouwfysica:

Peutz

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2017 - 2019

Omvang:

14000 m2 BVO

Locatie:

Groningen

Beeldmateriaal:

Atelier PRO

De nieuwe huisvesting voor het Universitair Centrum Psychiatrie is een zorgvuldig ontworpen gebouw. Het is architectonisch ontworpen door atelier PRO en Vakwerk, en constructief en seismisch ontworpen door Pieters Bouwtechniek. Het gebouw biedt ruimte voor alle belanghebbenden: patiënten, medewerkers, bezoekers, het UMCG, onderzoekers en studenten. Het gezamenlijke belang is een zo veilig mogelijke omgeving te realiseren, waar verbinding met de maatschappij het centrale thema is.

Na een intensieve en inspirerende competitieperiode heeft team Atelier PRO + Vakwerk architecten, waar Pieters onderdeel van is, de Europese aanbesteding gewonnen voor het ontwerpen van een nieuw centrum voor psychiatrie UCP van het UMCG in Groningen. De nieuwbouw vervangt de bestaande huisvesting uit de jaren zestig en is onderdeel van een vernieuwingsoperatie op het terrein van het Universitair Medisch Centrum.

Centraal in het ontwerp staan de patiëntenzorg, onderzoek en onderwijsfuncties. Om een zo optimaal mogelijke omgeving te creëren voor patiënt en zorgverlener, is de leidraad in het ontwerp de oriëntatie op de zon in combinatie met een hoffelijke schaalsprong naar de omgeving. Daglicht is voor patiënten met een psychiatrische aandoening een zeer belangrijk onderdeel voor het creëren van een healing environment. Grote daktuinen voorzien in de buitenruimte.

Toekomst- en aardbevingsbestendig
De constructieve opzet van het ca. 14.000m2 grote complex is zodanig dat functieveranderingen in de toekomst eenvoudig inpasbaar zijn. Een ondergrondse tunnel verbindt het UCP met het hoofdcomplex van het UMCG. De bouwlocatie bevindt zich op een plek waar rekening gehouden moet worden met aardbevingen geïnduceerd door de gaswinning in de regio. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de aardbevingsbestendigheid van de constructie (NPR9998) in combinatie met de flexibiliteit van ruimtes en eenvoudige aanpasbaarheid van de installaties.