Kindcluster II Nesselande


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Woonbron Kristal

Architect:

Snelder Architecten

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2006 - 2012

Locatie:

Rotterdam

Kindcluster II in de nieuwe wijk Nesselande bij Rotterdam biedt een op kinderen gericht programma met onderwijs, opvang, sport en wonen. De eerste fase van het ontwerp, een gebouw voor twee basisscholen en een sport-accommodatie, is in december 2009 in gebruik genomen. Het tweede gebouw voor kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, de twee woontorens en de parkeerplaats zijn in 2012 opgeleverd.

De vier bouwdelen zijn losse volumes, maar vormen één geheel door de materialisatie, architectuur, routing en ordening. Gestreefd is naar een landschappelijke, ontspannen inpassing van de gebouwen in hun omgeving. Binnen- en buitenruimten zijn evenwaardige onderdelen, als vanzelfsprekend met elkaar vervlochten.

Het programma strekt zich uit over de gehele breedte van de kavel zonder daarbij een muur te worden: door de losse en zwierige opzet ontstaan dwarsverbanden die het mogelijk maken over het terrein te dwalen zonder te verdwalen. Door zoveel mogelijk programma op de begane grond onder te brengen wordt de interactie tussen binnen- en buiten; tussen het gebouw en de buurt verder versterkt.