Onderzoeksgebouw VU


Betrokken partijen

Opdrachtgever:

VU Amsterdam

Architect:

cepezed

Installatie adviseur:

DWA

Bouwfysica:

DGMR

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2016 - 2023

Omvang:

25800 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

cepezed

Het Onderzoeksgebouw VU zal een breed scala aan faciliteiten en functies huisvesten voor onderwijs en onderzoek binnen het thema Human Health & Life Sciences en voor de afdelingen Natuurkunde, Neurowetenschappen en Aardwetenschappen. Denk aan elektromicroscopie en trillingsvrije laserlaboratoria met constante temperatuur en R&D faciliteiten voor samenwerking met derden. Maar ook campusvoorzieningen zoals horeca, ontmoetings- en vergaderaccommodaties. Er gaan ongeveer 500 mensen werken. Het gebouw is ontworpen door cepezed. Samen met het 0|2 Labgebouw en het Nieuwe Universiteitsgebouw is het onderzoeksgebouw de vervangende nieuwbouw voor het verouderde W&N gebouw, dat in de nabije toekomst grotendeels wordt afgebroken. De bouw is inmiddels in volle gang.

Laboratoria
Bij het Onderzoeksgebouw VU hoort natuurlijk een moderne en goed uitgeruste labinrichting. Om dit te realiseren heeft de VU in maart 2021 met POTTEAU Labo een aannemingsovereenkomst getekend. Het bedrijf won de aanbesteding van vijf andere labinrichters, waarbij onder andere is gelet op duurzaamheid, veiligheid en innovatie.

Het nieuwe gebouw zal bestaan uit twee gebouwen, een voorhuis en een achterhuis, waarbij het achterhuis nagenoeg trillingvrij is. In het gebouw komt een breed scala aan functies en onderzoeksfaciliteiten. Denk aan een cleanroom, isotopenlab en laserlab.

Duurzame ontwikkeling
Naast een permanente investering in onderwijs en onderzoek wil de VU met dit nieuwbouwproject inhoud geven aan haar duurzame ambitie. De VU ambieert met het ontwerp van dit gebouw, het BREEAM Nieuwbouw Ontwerpcertificaat niveau Excellent. Duurzame maatregelen zijn vanaf de start van het ontwerp meegenomen. Er komt een warmte koude opslag (WKO) in de bodem. Het dak wordt uitgerust met zonnepanelen. Daarnaast zijn onder andere energiearme liften, led-verlichting en waterbesparend sanitairvoorzieningen.