O|2 gebouw VU Amsterdam


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Royal Haskoning DHV

Opdrachtgever:

Vrije Universiteit Amsterdam

Architect:

EGM Architecten

Hoofdaannemer:

JP van Eesteren

Coördinerend adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2012 - 2015

Omvang:

33000 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

Impressies: EGM Architecten

Het O|2 is het nieuwe onderzoeks- en onderwijsgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam.  Het gebouw is bedoeld voor biomedisch en biochemisch onderwijs en onderzoek. Diverse onderzoeksgroepen van de VU en het VUmc die samenwerken op het gebied van Human Health and Life Sciences (H2LS), krijgen er hun thuis. In totaal is er 33.000 m2 bruto vloeroppervlak gerealiseerd, verdeeld over 14 verdiepingen.

O|2 is door EGM architecten ontworpen als een compacte kubus waar op strategische plaatsen massa is uitgesneden. Zo ontstaat een fascinerende ruimtelijke structuur, met spectaculaire zichtlijnen en daglicht dat diep het gebouw binnendringt. De uitsneden komen samen in het hart van het gebouw, in het centrale atrium: het nieuwe meeting point van de VU. De verspringende terrassen in het atrium worden ingericht als verblijfsgebied: voor studie, werk en ontspanning. De begane grond krijgt een open invulling met winkels, horeca en onderwijszalen, waardoor het gebouw zich nadrukkelijk richt op de campus.

De grote vloervelden van de verdiepingen zijn bij uitstek geschikt voor flexibel gebruik als laboratorium, kantoortuin, studiecentrum en/of ontmoetingsruimte. Elke verdieping bestaat uit een west- en een oostvleugel, gescheiden door het atrium. De beide vleugels zijn verdeeld in zones voor laboratoria, kantoren en service. Langs een netwerk van horizontale en verticale verbindingsroutes liggen ontmoetingsplekken, waarmee het gebouw datgene faciliteert waarvoor het is ontworpen; optimale interactie tussen gebruikers om maximale ontmoeting en kennisuitwisseling en innovatie mogelijk te maken. In het gebouw is rekening gehouden met steeds veranderende onderzoeksprogramma’s, door flexibele, universele laboratorium modules in een vast stramien te ontwerpen, die naar wens geschakeld kunnen worden.