Paviljoen Loenen


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Oorlogsgravenstichting; Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen

Architect:

KAAN Architecten

Hoofdaannemer:

Rots Bouw

Brandtechnisch adviseur:

DGMR

Installatie adviseur:

DGMR

Bouwfysica:

DGMR

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2018 - 2020

Omvang:

583 m2 BVO

Locatie:

Loenen

Beeldmateriaal:

Simone Bossi

In het Paviljoen in Loenen, naar ontwerp van KAAN Architecten, ligt de nadruk op verhalen over Nederlandse oorlogsslachtoffers en de inzet van Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog en actuele (vredes)missies. Het gebouw dient tevens als aula voor ceremonies.

Met een flexibele en losse organisatie van de ruimtes en de overdekte buitenruimtes heeft het paviljoen een tweeledige functie. Een multimediale educatieve opstelling laat scholieren, gezinnen en andere bezoekers kennis maken met de verhalen van oorlogsslachtoffers en veteranen.

Daarnaast kunnen nabestaanden in het centrum op eigen wijze invulling geven aan een ceremonie en uitvaart. Het gebouw fungeert als aula voor zowel de nieuw te realiseren Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen, als het bestaande ereveld.

De drie hoofdruimtes – de aula, de tentoonstellingsruimte en de condoleanceruimte – vormen een harmonieuze opeenvolging. Naar gelang de gelegenheid zijn ze voor een ceremonie te combineren, of onafhankelijk van elkaar door verschillende groepen gelijktijdig te gebruiken.

Het gehele project bestaat uit een multifunctionele paviljoen met haar voorterrein, een bordeskamer met daarin de veteranenbegraafplaats en een nieuw entreegebied.

Constructie
De dakconstructie bestaat uit een in het werk gestorte betonnen plaat die zowel de binnen- als de buitenruimtes overkapt. Alleen de grote aula wordt overspannen door een kanaalplaat. De binnenruimtes zijn van binnen geïsoleerd om koudebruggen te voorkomen zodat het mogelijk is de dakvloer doorgaand uit te voeren en rondom de dragende wanden uit te kragen. In het ontwerp en de detaillering is rekening gehouden met temperatuureffecten van dit ‘omgekeerde dak’. De onderkant van het dak van de buitenruimtes en de dakrand is schoonwerk zichtbeton. Het dak wordt ondersteund door wanden van betonsteen en twee slanke stalen kolommen.