Leyhoeve


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Leyhoeve B.V.

Architect:

Aas Groningen

Hoofdaannemer:

Plegt-Vos

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2015 - 2018

Omvang:

40000 m2 BVO

Locatie:

Groningen

Beeldmateriaal:

AAS Groningen

Leyhoeve is een in aanbouw zijnde appartementengebouw in de stad Groningen welke bestaat uit 7 bouwblokken van 6 of 7 lagen welke op een 1-laags parkeerkelder zijn geplaatst. Pieters Bouwtechniek is hoofdconstructeur van dit project.

Het gebouw De Leyhoeve is ontwikkeld voor zelfstandig wonen met de toevoeging van zorg. Het appartementengebouw is zodanig ontworpen dat elke verdieping volledig vrij indeelbaar is, zodat er appartementen van verschillende afmetingen in kunnen worden gemaakt. Hiermee kunnen huurders kiezen voor een appartement met de gewenste grootte. Vervolgens is binnen het gebouw een concept aanwezig dat alle zorg en voorzieningen biedt die senioren nodig hebben, of kunnen gaan hebben. Er is een "gesloten" afdeling aanwezig voor dementerende personen met intensieve zorg. Maar er zijn ook allerlei voorzieningen aanwezig, zoals horeca, kapper en zwembad.

De vrije indeelbaarheid van de plattegronden met grote raamopeningen (veel licht in de appartementen) bepaalt de opzet van het gebouw en de gevelindelingen. Vanuit deze eisen en de locatie is de indeling met 7 blokken ontstaan. Op de dwars geplaatste bouwblokken komt een dakopbouw met hoge verdiepingshoogte, een specifieke uitstraling en vrijheid van indeling. De 7 blokken zijn los van elkaar gehouden middels seismische dilataties.

De hoofddraagconstructie is opgezet middels een prefab casco bestaand uit kanaalplaten met een gewapende druklaag met een overspanning van ca. 17,2 m, welke afdragen naar de dragende prefab gevels. De parkeergarage onder het gebouw is gerealiseerd met in het werk gestort beton.

Wat betreft de horizontale belasting is de belasting uit aardbevingen maatgevend. De relatief zware constructie met weinig binnenwanden en prefab gevels met grote gevelopeningen vereiste een uitgekiend stabiliteitssysteem. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden bekeken. Het borgen van de stabiliteit met plaatselijk zware betonwanden in de gevel bleek het meest optimaal. 

Deze betonwanden zijn uitgevoerd in een grotere dikte en met een aardbevingsbestendige wapeningsconfiguratie. Op deze manier konden alle overige wanden fungeren als pendels en konden zo in prefab met een lichte wapening worden uitgevoerd.

De combinatie van grote kolomvrije vloeroverspanningen (met als voordeel flexibele indeelbaarheid plattegronden), bouwen in prefab beton en een gemetselde gevel met seismische belastingen maakt het project tot een uitdaging.