MFA Assen Oost


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

BDG Architecten

Architect:

BDG Architecten

Bouwfysica:

Deerns

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2013 - 2016

Locatie:

Assen

Beeldmateriaal:

Foto: Sweco | Impressies: BDG Architecten

De nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) Assen-Oost brengt vijf partijen samen onder een dak. In het gebouw komen twee basisscholen, een peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het ontwerp van BDG architecten is zo opgezet dat de organisaties binnen de MFA hun eigen identiteit kunnen behouden en dat er tegelijkertijd volop mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten. Het complex met scholen en verwante functies komt in een groene zone, omringd door woningbouw.

Alle gemeenschappelijke ruimtes zijn georiënteerd op de noordoostzijde. Daarnaast is er gekozen voor een organische vorm, waarmee het ontwerp aansluit bij de bestaande bebouwing in de omgeving.

Pieters Bouwtechniek ontwierp de hoofddraagconstructie. De basisopbouw van het gebouw is een orthogonaal grid van 7,20m bij 7,20m. Er is getracht de ruimten zoveel mogelijk in te passen in dit grid. Uitzonderingen zijn de sporthal en de publieke ruimten.