OZG Ziekenhuis


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Ommelander Ziekenhuis Groep

Architect:

Leeuwenkamp Architecten

Installatie adviseur:

Deerns

Bouwfysica:

Deerns

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2013 - 2017

Omvang:

32000 m2 BVO

Locatie:

Scheemda

Beeldmateriaal:

Leeuwenkamp Architecten

Om in te kunnen spelen op een vergrijzende en krimpende bevolking en de veranderende kwaliteitsnormen heeft de Ommelander Ziekenhuis Groep besloten tot de bouw van een nieuw ziekenhuis in Scheemda. Leeuwenkamp architecten heeft bij het ontwerp van het ziekenhuis het dorp als metafoor gekozen. In een kerkdorp of ringdorp wordt uitgegaan van een centraal plein (of kerk). Naar dit centrale punt leiden alle hoofdstraten. Het centrale plein is vergelijkbaar met het entreegebied van het ziekenhuis, met het informatiepunt als herkenning. Een belangrijk kenmerk van een dorp is de open grens en een sterke verweving met het landelijke gebied eromheen. In het ziekenhuis komt dit terug door gebruik te maken van transparantie en zichtlijnen die altijd zorgen voor contact met het kenmerkende landschap van Oost Groningen.

Het ziekenhuis bestaat uit vier gebouwdelen. De gebouwdelen zijn opgebouwd uit een betonconstructie van wanden en kolommen en vlakke vloeren met gewichtsbesparende elementen. Er is speciale aandacht besteed aan de hotfloor in verband met de inpassing van operatiekamers en radiologische ruimtes.

Het OZG ligt in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen waardoor het noodzakelijk was om de constructie aardbevingsbestendig te ontwerpen. Leidraad daarin waren aanvankelijk het Interim Advies van het NNI (2014) en later de Eurocode 8 in combinatie met de NPR9998 (De Nederlandse Praktijkrichtlijn). De response van het gebouw tijdens aardbevingen is 3-dimensionaal berekend met een Modale Response Spectrum analyse. Op basis van deze berekeningen zijn diverse varianten onderzocht. In het ontwerp is uiteindelijk gekozen voor lichte vloeren, seismische dilataties op de noodzakelijke posities, extra heipalen, meer wapening in wanden en fundering, extra geveldilataties en verstevigde ophanging van plafonds en installaties. 

Het project is volledig in een BIM uitgewerkt door alle ontwerpteamleden.