Potlood en papier


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Provincie Overijssel

Architect:

Jeroen Henneman

Hoofdaannemer:

Heurkens & van Veluw Metaalindustrie

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2007 - 2007

Locatie:

Zwolle

Ter afsluiting van de renovatie van het provincie huis in Zwolle, heeft men Jeroen Henneman gevraagd een beeld / landmark op het provinciehuis te ontwerpen. Het beeld is een vervolg op de Lamp die Jeroen Henneman eerder op het stadskantoor van Zwolle ontwierp.

Onderstaande uitleg komt van de website beeldeninzwolle.nl:
“Het object van neon en staal beeldt heel basaal het domein van de provincie uit. Dat domein is: beleid maken. Beleid wordt vastgelegd in woorden op papier. Dat gebeurt om ervoor te zorgen dat gedachten en ideeën niet vervliegen maar verankerd en geconcretiseerd worden in plannen die op papier worden gezet. Hennemans beeld is transparant, doorzichtig en leeg. Iedereen wordt door de kunstenaar uitgenodigd om dat ‘lege’ beeld zelf verder in te vullen. Dat kan alleen door pen of potlood ter hand te nemen en gedachten te formuleren”.

Het beeld is een “staande tekening”, een zelfdragende lichtbak, opgebouwd uit samengestelde stalen kokers. Overdag zijn de lijnen zwart, s’nachts zijn ze wit. De verlichting bestaat uit acrylaat blokken met ingegoten led verlichting. De tekening is alleen t.p.v. de onderhoek van het papier ingeklemd in het grondframe hiervoor is een koker 280 x 280 x 20 mm toegepast. Omdat het bestaande dak al weer dicht was, en er weinig reserve in de aanwezige windverbanden zat, is boven het dakvlak een apart windverband gemaakt dat de windbelasting op het beeld afvoert naar de stabiliteit kern.