Rijnkade 5


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

IEF Capital

Architect:

Bakers Architecten

Hoofdaannemer:

Heddes Bouw en Ontwikkeling

Bouwkundig adviseur:

Bakers Architecten

Installatie adviseur:

HORI Raadgevend Ingenieursbureau

Bouwmanagement:

Synquis

Bouwfysica:

LBPSight

Coördinerend adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2016 - 2018

Oorspronkelijk bouwjaar:

1970

Omvang:

34000 m2 BVO

Locatie:

Utrecht

Beeldmateriaal:

Jan Bakers Architecten

Kledingwinkel Primark, warenhuis Hudson’s Bay en supermarkt Jumbo, inclusief La Place, komen in het voormalige V&D-pand in Hoog Catharijne in Utrecht. Aan de Rijnkade in Utrecht ligt het pand uit de jaren ’70. Het gebouw van zo’n 34.000 m2 is bijna in zijn geheel opgenomen in het winkelcentrum Hoog Catharijne. Door het faillissement van de V&D en de herontwikkeling van het winkelcentrum ontstond er een noodzaak om het verouderde gebouw te vernieuwen.

Naast de programmatische inpassing van mogelijke nieuwe huurder(s) wordt ook de gevel gerenoveerd. De modernistische eigenschappen uit de jaren ‘70 blijven bewaard maar zullen eigentijdser worden afgewerkt en aansluiten op de omliggende (nieuw)bouw. De passage aan de Rijnkade onder het gebouw wordt gesloten ten faveure van winkelruimte en zal daarin bijdragen om de leefbaarheid aan de singel terug te brengen!

Het warenhuis wordt in de lengte gesplitst. De hoofdingangen van Primark en Hudson's Bay komen op de plek waar de hoofdentree van de V&D zat. Op straatniveau komt de supermarkt. Hier komen jaarlijks miljoenen mensen voorbij. 

Het wordt vanaf zomer 2017 verbouwd. Ruim een jaar later moet het bouwkundige werk gereed zijn, zodat de 4 huurders hun winkels kunnen gaan inrichten om begin 2019 hun deuren te openen voor het winkelend publiek.

De grootste constructieve ingrepen zijn:

  • Wijzigen locaties roltrapsparingen
  • Vervangen van stabiliteitskernen op de onderste lagen door een mega portaal om een transparante uitstraling te creëren in het shop front
  • Vervanging bovenste verdieping om ruimte bieden aan de technische ruimtes
  • Creëren van extra vierkante meters door het dichtbouwen van de bestaande overkluizing.