Sint Vincentius


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Stichting Sint Vincentius van Paulo

Architect:

SlangenHulsker architecten

Hoofdaannemer:

Dekker-Krabbendam

Installatie adviseur:

All-therm Santpoort Noord

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2008 - 2011

Omvang:

2500 m2 BVO

Locatie:

Haarlem

In de binnenstad van Haarlem aan de Nieuwe Groenmarkt zijn een aantal panden met een sociale functie gerenoveerd, herstructureerd en herontwikkeld. Het hele complex van De Vincentius Vereninging was dringend aan renovatie toe. Enkele delen zijn gesloopt en er is  een nieuwe overzichtelijke structuur aangebracht. De achterplaats is veranderd in een mooi binnenhof waaraan de verschillende functies, zoals kantoren, een restaurant, een wijkcentrum en appartementen gelegen zijn.

De oude keuken van het restaurant is gesloopt. Hiervoor is een stuk nieuwbouw in de plaats gekomen met kantoorruimte. De aansluiting met de bestaande constructie was een belangrijk aandachtspunt. In verband met het voorkomen van zettingsverschillen zijn de fundaties onderling gekoppeld.

De vloer boven de oude danszaal is een meter verlaagd. Hierdoor ontstond voldoende ruimte om in de kap ook appartementen te realiseren. Het verlagen van de vloer had tot gevolg dat de kapspanten verlengd moesten  worden. Ten behoeve van de opvang van de spatkrachten zijn stalen poten momentvast gelast en gekoppeld aan de dragende gevels.