Stationsgebied Heerhugowaard


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Architect:

Breddels Architecten

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2016 - 2020

Locatie:

Heerhugowaard

Beeldmateriaal:

Breddels Architecten

In het Stationsgebied zijn we volop bezig met de transformatie van het gebied tot een levendig en groen Stationsgebied met een woontoren (81 appartementen) en een zorggebouw (54 appartementen) naar ontwerp van Breddels Architecten. Door intensiever te bouwen bij de stations worden de weilanden gespaard en worden stationsgebieden interessanter, levendiger en veiliger.

Het Stationsgebied moet een modern OV-knooppunt worden: wonen, werken, studeren en verblijven in een gebied dat prima bereikbaar is met het openbaar vervoer. Daarnaast zijn de klimaatdoelstellingen beter te halen middels compacte bebouwing met veel klimaat-adaptief groen, duurzame installaties en dicht bij een OV-knooppunt.

Infrastructuur
Met al die toekomstige ontwikkelingen (wonen, werken, studeren en verblijven) moet het Stationsgebied een veilige plek zijn voor de gebruikers én – buiten de trein – ook goed bereikbaar. Daarom worden de wegen in het gebied ook aangepakt. De Zuidtangent gaat over een paar jaar onder het spoor door en het kruispunt Stationsplein-Zuidtangent krijgt stoplichten. Verkeersmaatregelen op Beveland aan de ene kant en de Umbriëllaan aan de andere kant moeten doorgaand verkeer door het gebied onmogelijk maken. Daarmee wordt het veiliger voor alle forensen die dagelijks, lopend of fietsend, van en naar het station komen.

Participatie
Voor de plannen voor herontwikkeling van het Stationsgebied heeft de gemeente twee jaar lang uitgebreid gesproken met de gebruikers van het gebied: ondernemers, bewoners en vertegenwoordigers van onderwijs, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Dat is gebeurd in twee klankbordgroepen. De leden daarvan hebben input geleverd voor het Masterplan Stationsgebied dat voor de zomer aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Onlangs zijn die klankbordgroepen opgeheven.

De woontoren van ca. 70 meter wordt gebouwd met een betonnen skelet van wanden en vloeren.

De gevel zal volledig geprefabriceerd worden. De stabiliteit wordt verzorgd door de betonnen kern, waar zich de liften en trappen bevinden.

Het zorggebouw wordt ook opgebouwd uit een betonnen draagstructuur van vloeren, wanden en kolommen. Tussen deze twee blokken is de inrit van de ondergrondse parkeergarage, deze is gesitueerd onder de 2 blokken.