Toermalijn


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Agora

Architect:

FKG Architecten Aan de Zaan

Hoofdaannemer:

Bouwbedrijf van Deelen

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2012 - 2015

Omvang:

2500 m2 BVO

Locatie:

Wormerveer

Beeldmateriaal:

FKG Architecten Aan de Zaan

In opdracht van Agora heeft FKG Architecten een ontwerp gemaakt voor de nieuwbouw van een multifunctioneel gebouw in Wormerveer. Het nieuwe gebouw bestaat uit twee bouwdelen van ieder twee bouwlagen, welke op de verdieping zijn verbonden met een luchtbrug. Het grootste bouwdeel, gebouw A, is bestemd voor een basisschool, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf. Het kleinste bouwdeel, gebouw B, is gerenoveerd en uitgebreid. De onderste verdieping is bestemd voor een biljartvereniging en een ruimte voor de verhuur. De bovenste verdieping heeft voor de school twee leslokalen, een archief en een kantoor.

Er is speciale aandacht besteed aan een laag energieverbruik en een goed binnenmilieu (norm frisse scholen klasse B). Dit heeft een positief effect op de gezondheid, leerprestaties en het functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel.

In verband met aangetroffen bodemverontreiniging is de bouw tijdelijk gestopt.