Drie Pieters projecten genomineerd voor de Betonprijs 2021!

4 november 2021

Drie Pieters projecten zijn genomineerd voor de Betonprijs 2021.

Betonprijs 2021
Deze prestigieuze prijs wordt sinds 1979 elke 2 jaar uitgereikt aan toonaangevende projecten in de betonbouwsector om de kennis en kunde in de hele Nederlandse betonsector te vergroten. Deze projecten zijn een voorbeeld van o.a. intelligente, verantwoorde, toekomstgerichte, waardevolle en inspirerende toepassingen van het materiaal beton.

Voor de Betonprijs komen bouwwerken of -delen (in de brede betekenis van het woord) in aanmerking die in Nederland zijn gerealiseerd door Nederlandse of buitenlandse bedrijven. Ook projecten die door Nederlandse bedrijven zijn gerealiseerd in het buitenland, kunnen in aanmerking komen met als voorwaarde dat er een wezenlijke bijdrage moet zijn geweest van Nederlandse betonexpertise.

Van der Valk hotel Amsterdam Zuidas
Aan de oostkant van het zakelijk district van Amsterdam, de ‘Zuidas’ is een nieuw Van der Valk hotel gebouwd. Het gebouw is ca. 55 meter hoog en biedt ruimte aan 240 hotelkamers, restaurants, congresfaciliteiten en een spa en wellnessruimte. Daarnaast zijn er vier bovengrondse parkeerlagen met in totaal 143 parkeerplaatsen. De plot van het hotel heeft een driehoekige basis, met naar boven toe inhammen. Het gebouw voldoet aan de BREEAM OUTSTANDING eisen en verkrijgt daarmee het hoogst haalbare duurzaamheidscertificaat.

De opbouw van hotelkamers is geënt op een zo efficiënt mogelijk constructief systeem. Dat wil zeggen minimale constructiediktes en korte overspanningen. En alles zo veel mogelijk geprefabriceerd om een korte bouwtijd te realiseren.

The Line in Amsterdam Noord
Het 72 appartementen tellende woongebouw The Line bevindt zich op de noordoever van het IJ, in het plangebied Overhoeks, tegenover het Centraal Station van Amsterdam.

Het project is gebouwd op een ondergrondse parkeerkelder. De balkons zijn onderdeel van een doorlopende buitenruimte rondom het gebouw. De identiteit van The Line wordt in hoge mate bepaald door het gevelraster die het gebouw omkleedt, dit raster is samengesteld uit 60 mm dunne balkonranden en 880 slanke betonkolommen. Vanaf de conceptfase zijn deze onderdelen in ultra-hogesterktebeton (UHSB) gedacht. Met Hi-Con Nederland is intensief samengewerkt om de beoogde balkonplaten en de gevelkolommen door te ontwikkelen.

Transformatie gebouw Hoog Lindoduin in Den Haag
Hoog Lindoduin is in 1963 i Den Haag.  Het is een markant L-vormig woongebouw met 14 verdiepingen en 182 sociale galerijwoningen. In opdracht van woningcorporatie Vestia is het gebouw grootschalig vernieuwd waarbij het gebouw tot op het betoncasco is gestript om plaats te maken voor eenzelfde aantal woningen.

Een grote kwaliteitssprong is gemaakt op het gebied van duurzaamheid, woningplattegrond, wooncomfort, energiezuinigheid, geluidsisolatie, brandveiligheid en esthetische uitstraling.  Het gebouw is gasloos. Elke woning heeft een individuele warmtepomp gekregen die is aangesloten op een bodembron voor warmte en koeling.

Prijsuitreiking
Wegens de huidige Corona maatregelen worden de winnaars van de Betonprijs op een nader te bepalen datum in 2022 bekend gemaakt.

 

Van der Valk hotel Amsterdam Zuidas | Beeldmateriaal: Peter Baas Photography
Van der Valk hotel Amsterdam Zuidas | Beeldmateriaal: Peter Baas Photography
Van der Valk hotel Amsterdam Zuidas | Beeldmateriaal: Peter Baas Photography
The Line, Amsterdam
The Line, Amsterdam


Terug naar het nieuwsoverzicht